PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Rząd notorycznie odsuwa od siebie problem amalgamatu stomatologicznego

Autor: miro • Źródło: ms
09-03-2021, 13:10
Rząd notorycznie odsuwa od siebie problem amalgamatu stomatologicznego Amalgamat stomatologiczny problemem lekarzy dentystów (fot. shutterstock)
Wobec marginalizacji znaczenia amalgamatu w leczeniu komercyjnym, przeważająca większość wypełnień (poddawanych obecnie usuwaniu z ubytków zębów) zakładana była w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Chociażby z tego powodu władze publiczne nie powinny pozostawiać tego problemu do rozwiązania wyłącznie siłami środowiska stomatologicznego – uważa KS NRL.

Zasadniczym problemem jest wymóg instalowania separatów amalgamatu przez lecznice stomatologiczne, mające do czynienia z tym materiałem stomatologicznym, a więc przede wszystkim przez podmioty zaangażowane w gwarantowane świadczenia zdrowotne.

Samorząd lekarski zwraca uwagę na fakt, że realizacja kosztownego obowiązku przez tysiące podmiotów, to nie tylko problem zdobycia środków na zakup urządzeń, ale także kwestia zapewnienia sprawnego serwisu oraz wdrożenia racjonalnego systemu odbioru niebezpiecznych odpadów.

Według KS NRL, jest wielu chętnych do sprzedaży kosztownych separatorów, mniej zaś dostawców deklaruje gotowość zapewnienia sprawnego serwisu, gdyż ten wiąże się już z koniecznością budowy kosztowej infrastruktury zdolnej na szybką reakcję w przypadku zgłoszeń płynących ze strony użytkowników separatorów.

Odbiór odpadów

Wśród lekarzy dentystów niepokój wzbudza też kwestia utylizacji odseparowanego amalgamatu. Z przeprowadzonej analizy rynku wynika, że koszt ten wynosi 500 - 600 zł rocznie. Może on jednak drastycznie wzrosnąć w przypadku masowych zamówień na tego typu usługi, gdyż zadziała wówczas cenowa zależność, wynikająca z relacji: popyt -  podaż.

Postulaty lekarzy dentystów

Bez odpowiednich regulacji i gwarancji - wdrożone przepisy stanowić będą przykład nieproporcjonalnie narzuconego obowiązku. Nie tyle z uwagi na sam cel, ile z uwagi na brak odpowiednich środków do jego realizacji – uważa KS NRL.

KS NRL wnioskuje zatem o:
- przyspieszenie prac w Ministerstwie Zdrowia nad nowelizacją wykazu świadczeń gwarantowanych, polegających na dodaniu świadczenia bezpiecznego usuwania wypełnienia amalgamatowego (co zostało zapowiedziane przez MZ);
- niezwłoczną zmianę wzoru karty przekazania odpadu zwalniającą odpady o kodzie 18 01 10 z obowiązku podawania ilości odpadu z dokładnością do 1 kg;
- ustanowienie cen urzędowych na utylizację odpadów amalgamatowych lub gwarancji rządowych na pokrycie różnicy pomiędzy cenami zawieranych umów na te usługę a cenami z 2020 r.;
- określenie sposobu refundacji poniesionych kosztów instalacji separatora amalgamatu.

KS NRL nie zgadza się z praktyką przerzucania całości obciążeń na placówki medyczne:
- dotknięte mocno skutkami pandemii COVID-19;
- pozbawione wsparcia należnego placówkom o szczególnym znaczeniu dla nierozprzestrzeniania się epidemii;
- stojące w obliczu konieczności inwestycji w szereg innych, narzuconych odrębnymi przepisami, polityk (jak choćby elektronizacja dokumentacji medycznej).

Więcej: KS NRL

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
stomatologia  

POLECAMY W SERWISACH