PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Rusza program bezpłatnej profilaktyki próchnicy zębów u dzieci

Autor: miro • Źródło: spmzoz-slupsk.pl
07-12-2022, 09:34
Rusza program bezpłatnej profilaktyki próchnicy zębów u dzieci Bezpłatna profilaktyka próchnicy zębów u dzieci ze Słupska Fot. AdobeStock
SPMZOZ w Słupsku rozpoczął realizację programu polityki zdrowotnej „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w Słupsku na lata 2022 - 2025”. Projekt finansowany jest z budżetu miasta.
 • Program "Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w Mieście Słupsku na lata 2022 - 2025" realizowany jest w poradniach stomatologicznych SPMZOZ w Słupsku
 • Z bezpłatnych przeglądów stomatologicznych oraz świadczeń profilaktyki stomatologicznej mogą skorzystać dzieci zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Słupska
 • Zapowiadane są m.in. świadczenia profilaktyki stomatologicznej w postaci lakowania lub wypełnienia bruzd zębowych szóstych u dzieci w wieku 9 lat  

Program „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w Mieście Słupsku na lata 2022 - 2025” finansowany jest z budżetu Słupska.

Program profilaktyczny realizowany jest w poradniach stomatologicznych SPMZOZ w Słupsku:

 • Przychodnia rejonowa ul. Tuwima 37
 • Przychodnia rejonowa ul. 11 Listopada 7

Cele programu profilaktycznego

Poprawa stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci uczestniczących w programie obejmuje:

 • podniesienie lub utrzymanie wiedzy w zakresie zachowań prozdrowotnych, czynników ryzyka i działań profilaktycznych w zakresie próchnicy u dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych);
 • doprowadzenie do zwiększenia liczby dzieci stosujących prawidłowe techniki higieny jamy ustnej.

Uczestnicy programu profilaktycznego

Program obejmuje:

 • dzieci w wieku 3 - 7 lat (działania edukacyjne);
 • dzieci w wieku 8 - 9 lat (działania edukacyjne oraz przeglądy stomatologiczne);
 • dzieci w wieku 9 lat (świadczenia profilaktyki stomatologicznej, w postaci lakowania lub wypełniania zębów szóstych);
 • rodziców (opiekunów prawnych).

Działania informacyjno - edukacyjne:

Działania edukacyjne dzieci będą odbywać się w przedszkolach i szkołach oraz innych placówkach szkolnych (po wcześniejszym umówieniu terminu z dyrekcją placówki i otrzymaniu pisemnej zgody na udział w programie przez dyrektorów placówek).

Działania edukacyjne dla rodziców (opiekunów prawnych) będą dotyczyć m. in.: uświadamiania, jak ważne są działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu próchnicy i jej konsekwencji zdrowotnych.

Edukacja dzieci będzie prowadzona przez wykwalifikowany personel zatrudniony do realizacji programu.

Podczas pierwszego spotkania dzieci wypełnią ankietę ewaluacyjną tzw. pre-test (młodsze dzieci uzyskają pomoc w wypełnieniu ankiety).

Dzieci, podczas cyklicznych zajęć, będą mogły poznać prawidłowe nawyki higieniczne oraz żywieniowe. W trakcie zajęć zostanie przeprowadzony m. in. instruktaż prawidłowych technik szczotkowania zębów oraz wyświetlone będą filmy poruszające tematykę profilaktyki stomatologicznej.

Tematyka spotkań ma dotyczyć higieny jamy ustnej, właściwego odżywiania oraz stosowania związków fluoru.

Podczas spotkań z dziećmi zaprezentowane zostaną również poprawne techniki szczotkowania zębów i sposoby utrzymania dobrego stanu jamy ustnej.

Przeglądy i świadczenia stomatologiczne

Z przeglądów stomatologicznych oraz świadczeń profilaktyki stomatologicznej mogą skorzystać dzieci zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Słupska (według stanu na 7 listopada 2022 r.). Chodzi o dzieci, które nie znajdują się pod stałą opieką stomatologa w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Dzieci zameldowane poza Słupskiem, nie kwalifikujące się do udziału w programie finansowanym przez miasto, będą mogły skorzystać ze świadczeń stomatologicznych finansowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na przeglądy stomatologiczne dzieci będą uczęszczały grupami klasowymi z wychowawcami, pielęgniarką szkolną lub inną osobą upoważnioną przez dyrekcję szkoły.

Terminy będą podawane rodzicom poprzez portal LIBRUS, 

Każde dziecko, u którego podczas badania stomatologicznego specjalista stwierdzi konieczność dalszej profilaktyki, otrzyma zalecenia, które zostaną przekazane dziecku w formie pisemnej,

Rodzic (opiekun prawny) zostanie poinformowany o ewentualnej potrzebie kontynuacji udziału dziecka w kolejnym etapie programu - lakowanie lub wypełnienia bruzd zębowych szóstych dla dzieci w wieku 9 lat.

Świadczenia profilaktyki stomatologicznej w postaci lakowania lub wypełnienia bruzd zębowych szóstych:

 • zostaną przeprowadzone wśród dzieci w wieku 9 lat, które dostaną informację dla rodzica o zakwalifikowaniu do tego etapu podczas profilaktycznego przeglądu stomatologicznego;
 • świadczeniem zostaną objęte wyłącznie te osoby, u których podczas profilaktycznego przeglądu stomatologicznego specjalista stwierdzi konieczność wykonania lakowania lub wypełnienia bruzd zębowych szóstych;
 • świadczenia te stanowią uzupełnienie świadczeń gwarantowanych w ramach NFZ (świadczenia profilaktyki stomatologicznej, w postaci lakowania lub wypełnienia bruzd zębów szóstych są finansowane przez NFZ  i przysługują dzieciom w wieku do 8 lat);
 • za udział dziecka w tym etapie programu odpowiedzialny będzie rodzic (opiekun prawny).

Kontakt:

 • kierownik medycyny szkolnej - Ewa Zalewska, tel. 59 84 83 574, e-mail: medycyna-szkolna@spmzoz-slupsk.pl
 • specjalista - koordynator programów zdrowotnych - Justyna Ziętara, tel. 59 84 74 509, e-mail: j.zietara@spmzoz-slupsk.pl 
Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH