PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

RPD upomina się o stomatologiczną opiekę nad dziećmi

ms
24-10-2018, 09:01
RPD upomina się o stomatologiczną opiekę nad dziećmi Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka (foto: PTWP)
Kropla drąży skałę, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny kieruje apel do ministra zdrowia o działania mogące poprawić stan zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży.

Marek Michalak poruszył w zasadzie wszystkie kwestie, bez załatwienia których o poprawie przygnębiającej sytuacji w stomatologii dziecięcej nie może być mowy.

Cytujemy wystąpienie RPD (śródtytuły od redakcji)
W licznych wystąpieniach generalnych poświęconych stomatologii dziecięcej podejmowałem zagadnienia dotyczące problemów organizacyjnych, finansowych, medycznych oraz prawnych, mających wpływ na zabezpieczenie opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży.

Kontynuując dotychczasowe starania, po raz kolejny zwracam uwagę, że dostępność do opieki stomatologicznej dla dzieci, w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jest niewystarczająca i w mojej opinii wymaga dalszych działań na rzecz poprawy sytuacji w tym obszarze. Uważam za konieczne zapewnienie wszystkim małoletnim, niezależnie od możliwości finansowych ich rodzin, kompleksowej opieki stomatologicznej.

Co z projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami?
Z nadzieją przyjąłem informację o podjęciu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, licząc na skuteczną poprawę sytuacji zdrowotnej dzieci. Istotnym celem tego projektu jest m.in. zapewnienie dzieciom równego dostępu do opieki stomatologicznej i jednakowego jej poziomu, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typu szkoły, do której uczęszcza.  Z niepokojem stwierdzam jednak, że ustawa ta nadal nie weszła w życie.

Jest źle
Próchnica zębów i jej powikłania to problem zdrowotny, którym dotknięta jest znaczna cześć populacji dzieci i młodzieży. Z ostatnio przeprowadzonych badań epidemiologicznych wynika, że blisko 90 proc. dzieci 12-letnich w Polsce ma próchnicę. Pomiędzy 5. a 12. rokiem życia, aż 89,3 proc. dzieci miało przynajmniej jeden ząb szósty dotknięty próchnicą. Odsetek uczniów szkół podstawowych w wieku 12 lat z co najmniej 1 zębem stałym usuniętym z powodu próchnicy sięga 1,72 proc. a u młodzieży w wieku 18 lat – 8,835 proc. Nieleczona próchnica zębów ma negatywne następstwa zdrowotne.

Wpływ na rozwój próchnicy zębów mają w szczególności takie czynniki jak zaniedbania higieniczne czy nieprawidłowe, utrwalone nawyki żywieniowe. Z tego powodu tak ważny jest rozwój profilaktyki stomatologicznej oraz prowadzenie działań o charakterze promocyjno-informacyjnym, edukacyjnym oraz profilaktyczno-medycznym. Pomimo podejmowanych od kilku lat różnorodnych działań mających na celu poprawę stanu jamy ustnej dzieci  i młodzieży, ich efekty nie są zadowalające.

Głos konsultanta krajowego do spraw stomatologii dziecięcej
W opinii prof. Doroty Olczak-Kowalczyk – Konsultanta Krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej – nadal pozostają nierozwiązane problemy w opiece stomatologicznej sprawowanej nad dziećmi. Wciąż zbyt niska jest wycena niektórych świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego skierowanych do dzieci i młodzieży. Skutkuje to mniejszym zainteresowaniem przez dentystów wykonywaniem niektórych stomatologicznych zabiegów i procedur u dzieci. Należy pamiętać, że dziecko to pacjent wymagający specjalnego podejścia, większej ilości czasu i personelu medycznego.

SŁOWA KLUCZOWE
stomatologia dziecięca   Marek Michalak  

POLECAMY W SERWISACH