Tadeusz Jędrzejczyk szef NFZ przyznał, że istnieje konieczność zabezpieczenia środków publicznych przeznaczonych na opiekę stomatologiczną dla dzieci, w taki sposób, żeby zagwarantować leczenie najmłodszych, o ile nie w gabinetach szkolnych, to w gabinetach dostępnych dla szkół. Jak to zrobić nie do końca wiadomo.

Czytaj także:

RPD: koszyk świadczeń stomatologicznych dla dzieci do uzupełnienia 

Tym czym dysponuje system ochrony jamy ustnej, w ocenie Tadeusza Jędrzejczyka, przedstawił się następująco. W Polsce działają 664 gabinety szkolne. Najwięcej takich gabinetów znajduje się w województwach lubelskim (162), kujawsko-pomorskim (79), warmińsko-mazurskim (50); najmniej - w podlaskim (9) i śląskim (14). Całościowy raport powstanie w ciągu miesiąca i zostanie przekazany Rzecznikowi Praw Dziecka.

Przypomnijmy, że kilka dni temu Rzecznik Praw Dziecka skierował swoje uwagi dotyczące opieki stomatologicznej dzieci do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, w celu uzyskania realnej poprawy stanu uzębienia dzieci i młodzieży, konieczne jest uzupełnienie koszyka świadczeń stomatologicznych dla dzieci.

„Uzupełniony" koszyk świadczeń powinien dać możliwość: wykonywania przez lekarzy dentystów zdjęcia pantomograficznego, większej liczby zdjęć radiologicznych zębowych w przypadku leczenia endodontycznego, badania podstawowego dziecka po urazie zęba oraz badań kontrolnych w okresie do 6 miesięcy od urazu.

RPD zwrócił się do MZ o wpisanie do koszyka również zabiegów profilaktycznych w tym: uszczelniania bruzd pierwszych zębów trzonowych stałych do ukończenia ósmego roku życia oraz profilaktyczno leczniczego lakierowania zębów mlecznych.

W koszyku powinny znaleźć się również takie zabiegi lecznicze jak: repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów oraz zęba ze złamanym korzeniem włącznie z prostym umocowaniem do zębów sąsiednich, utrzymywacza przestrzeni i protezy dziecięcej częściowej w przypadku przedwczesnej utraty zębów mlecznych, w okresie uzębienia mlecznego i mieszanego bez współistniejącej wady zgryzu.

Wiecej: RPD