Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) na trzecim z kolei posiedzeniu w 2020 r. (20 stycznia) będzie pracować nad opinią na temat programu: antybakteryjna redukcja ryzyka próchnicy zębów stałych u dzieci. 

Więcej: bipold.aotm.gov.pl