Światowa Federacja Dentystyczna zaleca weryfikację poziomu twardości pozostałej zdemineralizowanej próchnicy zębowej jako kryterium usuwania tkanki próchnicowej w zębinie, głównie dla utrzymania zdrowia miazgi.

Niestety, najnowsze dowody naukowe dotyczące usuwania próchnicy i przygotowania ubytków nie są we właściwy sposób ujęte w programach studiów stomatologicznych oraz w praktyce klinicznej, co skutkuje niepotrzebnym usuwaniem struktury zęba.

– Celem lekarzy dentystów powinno być utrzymanie witalności miazgi w (głębokich) ubytkach, a w konsekwencji wydłużenie długości życia zęba – czytamy w oficjalnym stanowisku.

FDI zaleca:
- zachowanie niezdemineralizowanej i ponownie zmineralizowanej zębiny,
- założenie odpowiedniego wypełnienia poprzez umieszczenie obwodowej odbudowy na zdrowej zębinie i/lub szkliwie, w efekcie kontrola próchnicy i dezaktywacja pozostałych bakterii,
- minimalizowanie dyskomfortu/bólu oraz lęku pacjenta,
- utrzymanie zdrowia miazgi poprzez zachowanie pozostałej zębiny i zapobieganie narażeniu miazgi, tj. pozostawienie uszkodzonej miękkiej zębiny w pobliżu miazgi, jeśli jest to konieczne,
- zwiększenie trwałości wypełnienia poprzez usunięcie odpowiedniej ilości miękkiej zębiny w celu zapewnienia trwałego odbudowania objętości i sprężystości oraz zapewnienia /odpowiedniego uszczelnienia.

Krajowe organizacje stomatologiczne oraz uczelnie stomatologiczne powinny zachęcać swych członków i studentów do postępowania w codziennej praktyce zawodowej zgodnie z wynikami badań naukowych.

FDI apeluje o niestosowanie inwazyjnych metod leczenia, które polegają na całkowitym usunięciu próchnicy w pobliżu miazgi na rzecz mniej inwazyjnych, chroniących zęby metod leczenia zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Współpracy w Zwalczaniu Próchnicy International Caries Consensus Cooperation (ICCC). Są to: selektywne usuwanie próchnicy z miękkiej, mocnej i twardej zębiny, rozsądne i stopniowe usuwanie, technika dr Hall, Nieurazowe Leczenie Odbudowujące (ART) oraz nieodbudowujące metody kontroli próchnicy jak srebrny fluorek diaminy zgodnie ze wskazaniami.

Więcej: pts.net.pl