• W czeskim Boguminie od szeregu miesięcy nie było lekarzy dentystów, którzy leczyliby pacjentów w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
  • W Szpitalu Miejskim w Boguminie udało się w końcu uruchomić klinikę stomatologiczną, w której rozpoczną pracę trzy dentystki
  •  Proces zapisywania na pierwszą wizytę potrwa co najmniej dwa miesiące, bo kilka tysięcy chętnych trzeba ustawić w kolejkę

Biała plama na mapie usług stomatologicznych

W czeskim Boguminie (przy granicy z Polską) na emeryturę przeszło kilku miejscowych dentystów. Nikt ich  nie zastąpił. Przez długie miesiące nie można było znaleźć stomatologa pracującego w ramach lecznictwa publicznego. W końcu dzięki staraniom dyrekcji Szpitala Miejskiego w Boguminie udało się pozyskać trzy młode dentystki, które rozpoczną pracę w trzech gabinetach nowo uruchomionej  kliniki stomatologicznej. 

Terenowe władze szacują, że lekarze dentyście będą mogli wyleczyć ok. 3 tys. osób. W jakim czasie? To będzie zależało od stanu uzębienia leczonych osób.  

Rejestracja pacjentów potrwa miesiąc 

Uruchomiono rejestrację elektroniczną dla osób, które chciałyby się dostać do lekarza dentysty.   

Lista chętnych, po tym jak zostanie skompletowana,  przekazana będzie stomatologom, którzy zaproszą pacjentów na pierwszą wizytę. Dopiero wtedy nastąpi ich rejestracja.

Decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu pacjenta leży w kompetencji dentysty. Pod uwagę będzie brane stałe miejsce zamieszkania kandydatów oraz stopień trudności w dostępie do opieki stomatologicznej.

Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać w przychodni z drukowanych formularzy (od 6 do 10 lutego). Zainteresowani będą mogli wypełnić formularze na miejscu i przekazać je w rejestracji.

Proces przetwarzania danych i dzwonienia do potencjalnych pacjentów może trwać nawet kilka miesięcy, dlatego szpital prosi potencjalnych pacjentów o cierpliwość.