Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaopiniuje samorządowy projekt profilaktyki próchnicy wśród dzieci zamieszkujących Imielin, miasto w woj. śląskim: 
Program polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina w latach 2021-2026.

Więcej: aotm.gov.pl