Eksperci Rady Przejrzystości  AOTMiT podczas obrad  20 stycznia 2020 r. przygotują opinię i ocenią projekt samorządowego programu polityki zdrowotnej - „Antybakteryjna redukcja ryzyka próchnicy zębów stałych u dzieci” (m. st. Warszawa).

 

Więcej: aotm.gov.pl