Na posiedzeniu Rady Przejrzystości, które odbędzie się 12 października eksperci przygotują opinię na temat samorządowego projektu programu polityki zdrowotnej:
Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów głowy i szyi”

Więcej: aotm.gov.pl