• W ramach kontraktu z NFZ pacjenci mogą obecnie korzystać z leczenia endodontycznego w zakresie kilku świadczeń
 • Być może dostęp do świadczeń w zakresie leczenia kanałowego zębów  rozszerzy się. Rada Przejrzystości AOTMiT oceni taką możliwość 18 września 2023
 • Ocenie zostanie poddane m.in. ponowne leczenie endodontyczne zębów oraz zamykanie perforacji dna komory lub ściany kanału korzeniowego jako powikłania leczenia kanałowego, oba zakresy u osób dorosłych

Leczenie kanałowe zębów na NFZ. Co jest teraz za darmo

Wachlarz świadczeń gwarantowanych w ramach NFZ jest znacznie okrojony w stosunku do potrzeb. 

Z wrześniowego planu pracy Rady Przejrzystości, działającej przy prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, że poddane ocenie zostaną  następujące świadczenia: 

 • Leczenie endodontyczne zębów trzonowych i przedtrzonowych u osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.) z biomechanicznym opracowaniem kanałów korzeniowych i ostatecznym ich wypełnieniem,
 • Zamykanie perforacji dna komory lub ściany kanału korzeniowego jako powikłania leczenia endodontycznego (osoby w wieku powyżej 18 r.ż.), 
 • Ponowne leczenie endodontyczne zębów u osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.),
 • Obturator w dwuetapowym leczeniu torbieli i guzów torbielowatych szczęki i/lub żuchwy z uwzględnieniem koniecznych elementów utrzymujących (klamry),
 • Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów oraz zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia.

Leczenie kanałowe "na NFZ". Jakie zabiegi dostępne są obecnie

Gwarantowane świadczenia stomatologiczne przysługujące wszystkim pacjentom:

 • leczenie kanałowe (endodontyczne) zębów od trójki do trójki, z wypełnieniem 1 zakażonego kanału

Wybrane świadczenia dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia (poza tymi, które przysługują wszystkim ubezpieczonym):

 • leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba z wypełnieniem 2 kanałów i 3 kanałów
 • leczenie kanałowe zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 1 kanału i 2 kanałów
 • leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA (MTA-materiał cementowy do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych): 1 kanału, 2 kanałów, 3 kanałów

Dodatkowe (poza tymi, które przysługują wszystkim ubezpieczonym), świadczenia dla kobiet w ciąży i połogu (do 42 dnia po porodzie):