Programami tymi są:
- „Ostrów Mazowiecka - dla poprawy życia mieszkańców. Program polityki zdrowotnej, obejmujący profilaktykę próchnicy, skierowany do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów na terenie miasta Ostrów Mazowiecka"’
- „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Kwidzyn na lata 2016 – 2020";
- „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Jastrzębie-Zdrój".