W programie obrad Rady Przejrzystości AOTMiT jest przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego, jednym z nich jest "Profilaktyka próchnicy zębów" w Sopocie.

Więcej: aotm.gov.pl