Rada Przejrzystości przy prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  przygotuje opinię na posiedzeniu 11 lutego 2019 r. na temat dwóch programów samorządowych:
- Programu profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów w latach 2019 - 2021 realizowanego przez gminę Nowy Duninów
oraz
- Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8 i 9 lat z terenu gminy Kobierzyce w latach 2019 - 2021.

Celem działań samorządów jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej najmłodszych mieszkańców. Czy planowane działania rzeczywiście będą skuteczne - ocenią eksperci. 

Więcej: bipold.aotm.gov.pl