• W raporcie CED „Budując na przeszłości, patrząc w przyszłość” podsumowanie działań organizacji w 2021 r. 
  • W czasie pandemii COVID-19 gabinety stomatologiczne okazały się bezpieczne, nie następował wzrost zakażeń wskutek zabiegów dentystycznych
  • W politycznej agendzie CED znalazło się oświadczenie w sprawie turystyki stomatologicznej i transgranicznej opieki zdrowotnej

Rada Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) opublikowała raport „Budując na przeszłości, patrząc w przyszłość” podsumowujący działania CED w 2021 r. 

Stomatologia po pandemii COVID-19

Rezolucje polityczne przyjęte przez Radę Europejskich Lekarzy Dentystów w 2021 r.

Rok pracy z COVID-19
Doświadczenia zebrane podczas pandemii COVID-19 dowodzą niezbicie, że stomatologia jest bezpieczna dla pacjentów, personelu gabinetu stomatologicznego oraz samych lekarzy dentystów. 

Skuteczne protokoły bezpieczeństwa oraz kontroli infekcji w środowisku gabinetu stomatologicznego zapobiegają dodatkowemu ryzyku infekcji, co ugruntowuje pewność, że gabinety stomatologiczne mogą powrócić do normalnego funkcjonowania.

Rezolucja  ws. kontynuacji rozwoju zawodowego dentystów w Unii Europejskiej. Aktualizacja

Kontynuacja rozwoju zawodowego stomatologów  to ważny instrument poprawy jakości pracy oraz promocji. Nie funkcjonuje dobrze bez regularnej indywidualnej oceny, i z tego powodu ta ewaluacja jest konieczna. Tu ważną rolę grają krajowe stowarzyszenia stomatologiczne i oraz inne organizacje, zapewniające wysoką jakości edukacji stomatologicznej poprzez:

  • formułowanie wytycznych i zaleceń,
  • wzmacnianie samooceny organizatorów kształcenia ustawicznego i ich uczestników oraz
  • dostosowywanie się do potencjalnych przeszkód i zakłóceń, np. pandemii poprzez budowanie odpowiedniej infrastruktury do nauczania online, by  zapewnić odpowiednią jej jakość.

Zaktualizowana rezolucja w sprawie szczepień

CED docenia pracę wykonaną na szczeblu krajowym i unijnym w celu promowania szczepień oraz przeciwdziałania dezinformacji w Internecie oraz fałszywym wiadomościom na temat szczepień. Organizacja europejskich dentystów wspiera akcję szczepień jako bezpieczne i skuteczne narzędzie przeciwko COVID-19 i podkreśla kluczową rolę pracowników służby zdrowia jako budujących zaufanie publiczne.

Oświadczenie w sprawie turystyki stomatologicznej i transgranicznej opieki zdrowotnej

Rada Europejskich Lekarzy Dentystów  uważa, że ​​jakość i bezpieczeństwo usług opieki stomatologicznej w odniesieniu do turystyki stomatologicznej można najlepiej zapewnić poprzez ustanowienie jasnych zasad. Niezależnie od formy, w jakiej mogą one pojawić się na poziomie krajowym, powinny wynikać z aktualnych etycznych zaleceń, być stosowane do wszystkich placówek realizujących usługi stomatologiczne, które w pełni przestrzegają krajowego ustawodawstwa.