Specjalne podziękowania trafiły do koordynatorów ds. profilaktyki za ich owocną pracę i zdumiewającą liczbę akcji profilaktycznych,  które udało się przeprowadzić w całej Polsce!

W minionym roku akademickim PTSS zorganizowało prawie 200 akcjach profilaktycznych. Najczęściej realizował je oddział PTSS Zabrze, bo odbyło się tam aż 68 projektów profilaktycznych.

Z kolei oddziałami, które wyedukowały największą liczbę osób były PTSS Kraków (3240), PTSS Zabrze (1285) oraz PTSS Wrocław (690). W roku akademickim 2020/2021 członkowie PTSS wyedukowali ponad 8 tys. osób.