Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej przeprowadzone zostanie w trakcie VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTSD.

Celem zebrania będzie:
- podsumowanie aktywności Towarzystwa w 2020 r.;
- przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu PTSD;
- ocena sprawozdania finansowego za 2020 r.

Zebranie zaplanowano 22 maja 2021 r. w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie w auli im. prof. Jana Nielubowicza, ul. Puławska 18, o godzinie 15.15.

Zarząd PTSD:
prezes: prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk;
wiceprezes: prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak;
skarbnik: dr hab. n. med. Anna Jurczak;
sekretarz: dr hab. n. med. Anna Turska-Szybka.

Członkami PTSD mogą zostać wszyscy, którzy zajmują się leczeniem małych pacjentów, zarówno specjaliści stomatologii dziecięcej, lekarze chcący specjalizować się w tej dziedzinie oraz lekarze praktycy bez względu na specjalizację lub jej brak.

Opłata wpisowa: 20 zł
Składka za 2021 r.: 180 zł