Okazuje się, że na mocy porozumienia pomiędzy PTS a PTSS - studenci stomatologii, będący członkami PTSS, którzy są w trakcie odbywania stażu studenckiego, mogą zostać przyjęci w poczet członków zwyczajnych PTS bez obowiązku uiszczania opłaty wpisowej. Osoby takie zwolnione zostały także z obowiązku uiszczania składki członkowskiej przez 24 miesięcy.

Ważne, że taka sama zasada obowiązuje tych wszystkich członków PTSS, którzy ukończyli już staż studencki, z tym jednak, że od tego momentu do czasu wstąpienia w szeregi PTS nie może minąć dłuższy okres niż dwa lata.