• Polskie Towarzystwo Stomatologiczne podpisało umowę z Europejskim Towarzystwem Stomatologii Kosmetycznej (European Society of Cosmetic Dentistry, ESCD) 
  • ESCD działa od 2003 roku, promując kształcenie ustawiczne w zakresie procedur estetycznych w stomatologii oraz technikach laboratoryjnych
  • Najbliższa konferncja ESCD odbędzie się w 5–7 października 2023 r., we Wrocławiu

Sojusz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i ESCD

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne rozpoczęło współpracę z Europejskim Towarzystwem Stomatologii Kosmetycznej (European Society of Cosmetic Dentistry, ESCD). Zacieśnienie więzów między obu organizacjami ułatwi:

Kształcenie ustawiczne. Głównym celem ESCD 

European Society of Cosmetic Dentistry zaczęło działalność w 2003 roku. Zajmuje się przede wszystkim promowaniem:

  • badań naukowych,
  • kształcenia ustawicznego w zakresie procedur estetycznych w stomatologii,
  • kształcenia ustawicznego w stomatologicznych technikach laboratoryjnych.

Centrala Europejskiego Towarzystwa Stomatologii Kosmetycznej mieści się w Wiedniu, a na czele organizacji od 2015 roku stoi dr Florin Lazarescu. 

Dzięki nawiązanej współpracy każdy lekarz dentysta lub członek zespołu stomatologicznego może obecnie przystąpić do Europejskiego Towarzystwa Stomatologii Kosmetycznej. Dzięki temu może skorzystać w atrakcyjnej, obniżonej cenie z seminariów oraz wiedzy fachowej na stronie ESCD. Towarzystwo rozwija lokalne kluby (Study Clubs), których członkowie mogą zgłębiać różnorodne tematy prezentowane przez certyfikowanych członków ESCD. 

Członkostwo ESCD zapewnia bezpłatny wstęp do Study Clubs we wszystkich innych państwach świata, a także zniżkę na organizowane co roku spotkania. Najbliższe, dwudzieste już Doroczne Spotkanie Towarzystwa (ESCD Annual Meeting) odbędzie się w 5–7 października 2023 roku we Wrocławiu.

Study Club ESCD działają obecnie w 28 państwach świata, m.in. w Polsce.