PTS powstało w 1951 r. z inicjatywy rady naukowej przy ministerstwie zdrowia i opieki społecznej. Jego pierwszym prezesem został prof. Aleksander Ujejski na czteroletnią kadencję. W ciągu 70 lat istnienia PTS zorganizowało jedenaście kongresów, ok. 350 zjazdów sekcji specjalistycznych i prawie 11 tys. zebrań naukowo-szkoleniowych w oddziałach.

Część naukową konferencji uroczyście otworzyli prof. Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz prof. Tomasz Konopka, wiceprezydenta PTS.

– Serdecznie witam wszystkich na dwudniowym jubileuszu 70-lecia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, który bez wątpienia określić można mianem święta polskiej stomatologii. W szczególności witam prezydenta honorowego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego prof. Marka Ziętka, byłego prezydenta PTS-u prof. Bartłomieja Lostera i wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dr. Andrzeja Cisłę – mówiła prof. Marzena Dominiak, prezydent PTS-u, podczas krótkiego otwarcia części naukowej Jubileuszu.

– Chciałbym podziękować Państwu za przyjazd w tym trudnym czasie epidemii. Cieszę się, że możemy być tu dzisiaj razem i pragnę zaapelować, byśmy się przy takich okazjach jednoczyli. Nasze społeczeństwo jest bardzo podzielone, ale wykorzystajmy ten czas, by redefiniować PTS i uczynić z niego naszą wspólnotę, tak by mógł trwać kolejne 70 lat. Umacniajmy tę organizację, bo potrzebujemy tego jako środowisko i jako lekarze. Potrzebujemy dyskusji, nic o nas nie może się dziać bez nas – podkreślił prof. Tomasz Konopka, wiceprezydent PTS.