• Odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego 
  • ZG PTS powołał prezesów pięciu sekcji dziedzin stomatologii
  • Towarzystwo chce rozwinąć projekt „Gabinet Rekomendowany PTS”   

Powołani prezesi sekcji PTS

Funkcje prezesów sekcji specjalistycznych PTS pełnić będą:

  • sekcji Stomatologii Zachowawczej - dr hab. Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska,
  • sekcji Periodontologii dr hab. Elżbieta Dembowska,
  • sekcji Chirurgii Stomatologicznej dr n. med. Adam Ziemlewski,
  • sekcji Protetyki Stomatologicznej prof. Monika Łukomska-Szymańska,
  • sekcji Endodocji dr n. med. Hubert Gołąbek.

Prezesi pozostałych sekcji zostaną wybrani po zaprezentowaniu koncepcji rozwoju jednostek specjalistycznych podczas kolejnego zebrania Zarządu Głównego PTS planowanego na początek września 2023 r.

W trakcie posiedzenia ZG PTS omówione zostały kierunki nowych działań edukacyjnych, w tym projekt „Gabinet Rekomendowany PTS”.