• W Wielkiej Brytanii spór o długość paznokci znalazł finał przed sądem pracy.
  • Pracodawca poinformował asystentkę stomatologiczną, że ze względu na higienę pracy musi skrócić paznokcie.
  • Kobieta odmówiła, stawiając warunek, że może tego dokonać jedynie profesjonalna manikiurzystka. Opór asystentki spowodował, że musiała opuścić gabinet dentystyczny, w którym pracowała.

Asystentka dentystyczna pracowała w placówce przez 13 lat. Podczas rutynowej kontroli inspektor sanitarny zakwestionował długość jej paznokci, twierdząc że są zbyt długie, by dobrze wykonywała obowiązki kliniczne.

Pracodawca przypominał kobiecie przez trzy miesiące po zakończeniu inspekcji, by doprowadziła paznokcie do porządku. W końcu w trakcie pracy została wyproszona z gabinetu. 

Przed brytyjskim sądem pracy twierdziła, że była dyskryminowana z powodu płci.

Jednak jej skarga została odrzucona i uznano że żądano od niej obcinania paznokci nie dlatego, że była kobietą, ale wymóg ten był zgodny z zasadami profilaktyki zakażeń. By ta była skuteczna konieczne  jest nie tylko stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, ale też dezynfekcja rąk. Tymczasem skuteczna dezynfekcja wymaga krótkich, nielakierowanych paznokci i rąk bez biżuterii.