• Na czym polega oferta leczenia ortodontycznego przezroczystymi nakładkami z logo DR SMILE?
  • Jakie są warunki nawiązania współpracy przez lekarza dentystę z DR SMILE?
  • Jakie są obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność stomatologa oferującego nakładki ortodontyczne DR SMILE?
  • Na co może liczyć pacjent korzystający z nakładek prostujących zęby DR SMILE
  • Ania Zięciak country manager DR SMILE w wywiadzie z infodent24.pl wyjaśnia szczegółowo zasady funkcjonowania firmy na polskim rynku 

infodent24.pl: W przypadku stomatologii internet jest wciąż niszową opcją stawiania diagnozy, tworzenia planu leczenia i kontrolowania efektów wdrożonych procedur medycznych. Czy oferta DR SMILE coś zmienia w tym względzie?

Anna Zięciak, country manager DR SMILE: W naszym przypadku internet faktycznie jest znaczącym uzupełnieniem, ale nie zastąpieniem wizyty w gabinecie stomatologicznym.

infodent24.pl: W takim razie niektóre osoby, zainteresowane uzyskaniem prostego uzębienia, będą zawiedzone. Okazuje się bowiem, że nie do końca siedzenie w fotelu stomatologicznym może być zastąpione siedzeniem przed ekranem komputera.

Anna Zięciak: Nie sądzę, żeby ktoś, kto poważnie myśli o swoim zdrowiu, zdecydował się na ofertę sklepu internetowego, proponującego leczenie wyłącznie w oparciu o zdalne rozpoznanie. DR SMILE wypełnia wszystkie procedury, które warunkują zgodne z prawem, bezpieczne, a przy tym skuteczne leczenie.

Jak każde leczenie ortodontyczne, tak i prostowanie zębów nakładkami, zaczyna się i kończy na lekarzu dentyście. Jest to osoba o zweryfikowanych przez nas kompetencjach.

Zasady nawiązania współpracy z DR SMILE

infodent24.pl: Zacznijmy zatem weryfikację od weryfikacji informacji. Kto może występować jako lekarz dentysta, który bierze udział w leczeniu ortodontycznym opartym o system nakładek DR SMILE?

Anna Zięciak: Progiem wejścia jest prawo wykonywania zawodu, respektowane na terenie Polski. Posiadacz takiego prawa nie może jednak być pewny, że sama deklaracja woli zapewni dołączenie do drużyny DR SMILE. Obligatoryjnym punktem nawiązania współpracy jest bowiem wizyta naszego przedstawiciela w lecznicy, której właściciel ma zamiar przystąpić do leczenia nakładkami DR SMILE.

Musimy mieć pewność, że lekarz dentysta ma odpowiedni zasób wiedzy oraz posiada predyspozycje do leczenia w oparciu o narzędzia stomatologii cyfrowej. Sprawdzamy, czy warunki lokalowe i sprzętowe, a także przygotowanie personelu pomocniczego odpowiadają naszym oczekiwaniom. Oceniamy także, czy jakość relacji z pacjentami pozwala na stwierdzenie, że mamy do czynienia nie tylko z dobrym, kompetentnym fachowcem, ale także z osobą pełną empatii.

Następny krok to specjalistyczne szkolenia. Mówię o wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, obejmującej m.in. lekcje skanowania uzębienia, ale także mocowania attachmentów, czy zakładania stałego retainera. Każdy lekarz dentysta, niezależnie od poziomu przygotowania zawodowego, musi ukończyć szkolenie DR SMILE z pozytywnym rezultatem.

Na tym jednak nauka się nie kończy. Realizujemy również szkolenia dokształcające. Otwarci jesteśmy na analizę i dyskusję konkretnych przypadków, co do których lekarz dentysta ma wątpliwości.

Tylko po spełnieniu tych wszystkich wymogów, wciągamy aplikujący gabinet na listę świadczeniodawców współpracujących z DR SMILE

infodent24.pl: Zielone światło nie oznacza najpewniej wolnej ręki jeśli chodzi o leczenie?

Anna Zięciak: Absolutnie nie można tego tak rozumieć. Leczenie jest w najwyższym stopniu oparte na rygorystycznych i precyzyjnych procedurach. Tylko w ten sposób DR SMILE, a więc ciesząca się dużym zaufaniem niemiecka firma, będąca częścią szwajcarskiego giganta Straumann Group, może wziąć pełną odpowiedzialność za przebieg i rezultaty leczenia.

Po sześciu latach od rozpoczęcia działalności (jako startup – przyp. red.), DR SMILE funkcjonuje już w jedenastu państwach Unii Europejskiej, dysponując zapleczem w postaci 600 lecznic własnych lub partnerskich.

Centrala niemieckiej firmy mieści się w Berlinie. To tam bije serce firmy, z zapleczem naukowym, badawczo – rozwojowym, nowoczesną infrastrukturą produkcyjną.

Potencjał DR SMILE opiera się głównie na zespole doświadczonych lekarzy dentystów. To oni tworzą ogólnie obowiązujące procedury i zasady, według których przebiegać ma standardowe leczenie. Starannie zaprojektowane procesy cyfrowe są wsparciem dla kolejnej grupy doświadczonych lekarzy dentystów - konsultantów, funkcjonujących w strukturach DR SMILE, obecnych m. in w Polsce, gdzie firma oferuje nakładkowy system prostowania zębów. Do nich należy tworzenie precyzyjnych planów leczenia, konstruowanych na podstawie skanów wykonanych przez lekarzy ze współpracujących z nami gabinetów. 

Odpowiedzialność za rezultat leczenia 

infodent24.pl: To od razu sugeruje, że za przebieg i rezultat leczenia nie bierze odpowiedzialności lekarz dentysta, do którego zgłasza się bezpośrednio konkretny pacjent.

Anna Zięciak: To nie do końca prawda. Jest oczywiste, że stomatolog przyjmujący pacjenta i kierujący go na leczenie ortodontyczne musi odpowiadać za popełnione błędy, o ile dojdzie do nich w trakcie wdrażania bądź realizacji terapii. Chciałabym podkreślić, że tego typu zdarzenia należą do wyjątków i łatwo jest je skwantyfikować. Mam na myśli chociażby zebranie w procesie strippingu innej grubości szkliwa niż była określona we wskazaniu.

infodent24.pl: To pomyłka z serii tych grubych. Co natomiast w przypadku sytuacji, kiedy to tak zwany pacjent roszczeniowy będzie utrzymywał, że rezultat prostowania zębów odbiega od tego na co był nastawiony?

Anna Zięciak: Rozumiem wątpliwości, które mogą powstać zarówno po stronie pacjenta, jak lekarza dentysty. Zapewniam, że dla każdej leczonej osoby możemy z wysokim prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, określić efekt stosowania nakładek ortodontycznych. Dla nas najważniejsze jest, aby ten efekt był zgodny z oczekiwaniami każdego z pacjentów.

Aby osiągnąć ten cel, konieczna jest współpraca wszystkich zaangażowanych w proces leczenia: przyjmującego w gabinecie lekarza, który planuje leczenie, jak również pacjenta, który współpracuje oraz stosuje się do wszystkich otrzymanych  zaleceń: wykonania zaplanowanych zabiegów, noszenia nakładek przez 22 godziny na dobę oraz dodawania zdjęć do aplikacji DR SMILE.

DR SMILE ma doświadczenie udokumentowane ponad 150 tysiącami przypadkami wyprostowanych zębów za pomocą przezroczystych nakładek typu aligner.

infodent24.pl: Taki potencjał musi działać na wyobraźnię. Dzięki niemu można mieć przekonanie, że ortodontyczne problemy pacjentów dla DR SMILE nie mają tajemnic.

Anna Zięciak: W istocie tajemnic nie mają, nie oznacza to jednak, że podejmujemy się leczenia każdego problemu, z jakim zgłasza się do nas pacjent. Trzymamy się zasady, że nasze nakładki stosowane są do prostowania zębów szczęki i żuchwy od czwórki do czwórki.

W większości przypadków pacjenci poprzestają na takim zakresie leczenia ortodontycznego, bo zależy im na poprawie estetyki uśmiechu. To oczywiste, że leczenie głębokich wad zgryzu wymaga wdrożenia złożonych procedur medycznych, poprzedzonych szczegółową analizą układu stomatognatycznego. W takim przypadku najwłaściwszym adresem, pod którym należałoby szukać pomocy jest doświadczony specjalista ortodonta. 

infodent24.pl: Fakt, jest to od pewnego czasu przedmiot gorącej dyskusji w środowisku stomatologicznym. Krajowa konsultant ds. ortodoncji prof. Beata Kawala zaprosiła nawet do debaty na temat kompetencji lekarzy - tych bez specjalizacji i tych ze specjalizacją - w przypadku podejmowania się leczenia ortodontycznego. Cytując panią profesor „chodzi o zapewnienie harmonii, porządku w prawie polskim, które stanie się wykładnią dla wszystkich”.

Zadania lekarza przyjmującego pacjenta

infodent24.pl: Wrócimy jednak do mniej ekstraordynaryjnych przypadków. Gdy stan uzębienia pacjenta nie wymaga interwencji ortodonty - można sądzić, że rola lekarza dentysty sprowadza się do prawidłowego wykonania skanu uzębienia i przesłania go do bazy danych DR SMILE.

Anna Zięciak: Nawet w najprostszych przypadkach praca lekarza dentysty nie ogranicza się do zrobienia skanu. Nie zapominajmy, że przed „przepisaniem” pacjentowi nakładek konieczna jest drobiazgowa analiza stanu jego zdrowia. Co prawda posługujemy się standardowymi formularzami, ale nie jest tak, że można je wypełnić bez wiedzy medycznej. To bardzo odpowiedzialna część pracy lekarza dentysty, rzutująca na ostateczną decyzję co do leczenia nakładkami.

Nie zapominajmy również o tym, że przed rozpoczęciem leczenia nakładkami często konieczne jest wdrożenie leczenia zachowawczego. Profesjonalne czyszczenie uzębienia czy  wykonanie wypełnień, to procedury o których realizacji powinien pamiętać każdy pacjent przystępujący do leczenia.

Pamiętajmy ponadto, że każdy pacjent, który zgłosił się do DR SMILE, otrzymuje nieodpłatnie plan leczenia, dzięki któremu może zapoznać się z efektem, na jaki będzie mógł liczyć. W tym celu wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowanie. Za jego pośrednictwem tworzymy bardzo realistyczny obraz rezultatów leczenia. Co najważniejsze, możemy z dużą dozą pewności stwierdzić, że te rezultaty zostaną osiągnięte.

Nie zapominajmy także, że leczenie nakładkami może trwać nawet 9 miesięcy (zestaw 2 razy po 18 nakładek). W tym czasie pacjent jest zobligowany do regularnego przesyłania zdjęć prostowanego uzębienia po to, aby DR SMILE mógł skonfrontować stan rzeczywisty z oczekiwanym. W razie potrzeby stomatolog może skonsultować trudny przypadek z lekarzami DR SMILE.

infodent24.pl: Kto zatem kryje się pod postacią takiego lekarza? Jak już usłyszeliśmy ich rola jest strategiczna, bo polega na tworzeniu precyzyjnych planów leczenia.

Anna Zięciak: To lekarz dentysta zatrudniony przez DR SMILE, osoba bardzo doświadczona w przygotowywaniu planów leczenia nakładkami tej firmy.

Precyzyjna kontrola rezultatów leczenia 

infodent24.pl: Lekarz konsultant nie wykona jednak skanu uzębienia 3d, a to on właśnie jest podstawą podejmowanych decyzji w kwestii leczenia. Skaner to wciąż niemały wydatek dla właściciela gabinetu stomatologicznego. Co w tej kwestii oferuje DR SMILE?

Anna Zięciak: Firma udostępnia wszystkie niezbędne narzędzia bezpłatnie. Mówię szerzej "narzędzia", bo – jak wiadomo – integralną częścią stomatologii cyfrowej jest odpowiednie oprogramowanie, bez którego sam skaner nie mógłby być efektywnie wykorzystany.

Istotnym elementem tej układanki są systemy CRM. Dzięki nim zarówno pacjent, jak i prowadzący go lekarz dentysta mają w każdej chwili wgląd w proces leczenia.

infodent24.pl: Z opisu zdarzeń wynika, że ważną rolę, jaką pełni lekarz dentysta prowadzący jest diagnostyka i przygotowanie pacjenta do noszenia nakładek. Co z kontrolą i ingerencją w proces leczenia?

Anna Zięciak: Jeżeli pacjent zaakceptuje plan leczenia i związane z nim koszty, to realizacja umowy odbywa się pomiędzy nim a DR SMILE. Stomatolog nie pośredniczy już w dostawie nakładek, które są wysyłane bezpośrednio do pacjenta.

Oczywiście za pośrednictwem wspomnianego systemu CRM lekarz dentysta ma stały wgląd w proces leczenia. Co mniej więcej dwa miesiące stomatolog powinien skontrolować przebieg prostowania zębów.

infodent24.pl: Taka kontrola odbywa się wirtualnie, czy w realu?

Anna Zięciak: Pacjent ma prawo zażyczyć sobie kontroli w gabinecie stomatologicznym. Ocena może także nastąpić na podstawie przesłanego dentyście zestawu zdjęć uzębienia, jak i szczegółowych odpowiedzi na pytania zadane przez DR SMILE. Częstotliwość kontroli jest ściśle określona. Każdy pacjent musi dodawać zdjęcia w nakładkach raz na tydzień. Rozszerzona kontrola ma miejsce co osiem tygodni i o niej również przypomina pacjentowi aplikacja.

Analiza przebiegu prostowania zębów jest nieodzowna, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie ocenić chociażby to, w jakim stopniu pacjent wypełnia wymogi wynikające z planu leczenia. Istotne jest przestrzeganie czasu noszenia nakładek. Między innymi z tego względu, zawsze po ośmiu tygodniach od rozpoczęcia leczenia uzębienie pacjenta poddawane jest szczególnie wnikliwej ocenie. Wszystko po to, aby zakładany cel leczenia został osiągnięty w stu procentach.

Jaki jest koszt oferty DR SMILE

infodent24.pl: Dobra informacja dla użytkowników nakładek DR SMILE jest taka, że niemiecka precyzja, połączona z cyfrową technologią, powinny dawać znakomite efekty. Czy aby powodem do konsternacji pacjenta nie będzie natomiast odpowiedź na pytanie o koszty takiego leczenia?

Anna Zięciak: Nakładki to precyzyjny wyrób medyczny, ordynowany i opracowywany przez doświadczonych fachowców. Leczenie ortodontyczne, nawet jeśli ogranicza się tylko do wymiaru estetycznego, nigdy nie było tanie. Produkowane cyfrowo nakładki stanowią etap końcowy złożonej pracy lekarzy dentystów i specjalistów.

Każdy zestaw nakładek jest niepowtarzalny, wykonany na zlecenie. To niezwykle precyzyjna produkcja, do której wykorzystuje się wyjątkowe materiały opracowywane i udoskonalane latami w laboratoriach naukowych. Nakładki muszą mieć najwyższą biozgodność, posiadać znakomite właściwości mechaniczne. Ważna jest stabilność parametrów fizykochemicznych materiału nieustannie poddawanego przecież zmiennym naprężeniom w warunkach stałego kontaktu z ludzką śliną.

Z punktu widzenia użytkownika - nakładki muszą być przede wszystkim maksymalnie wygodne, ale znaczenie ma oczywiście także to, w jaki sposób będą się prezentować podczas noszenia.

Koszty leczenia nakładkami DR SMILE zależą przede wszystkim od korygowanej wady. Na końcową cenę mają między innymi wpływ świadczenia dodatkowe. Można na przykład zamówić – polecany przez nas, bo stabilizujący efekty leczenia - stały aparat retencyjny lub zestaw nakładek służących retencji.

Regułą jest, że w ciągu 30 dni od momentu zakupu nakładek pacjent otrzymuje fakturę. Wówczas to za pośrednictwem narzędzi w systemie CRM może wybrać formę i określić zasady płatności. Zadbaliśmy o to, aby każdy przy zakupie nakładek mógł skorzystać z dogodnego programu ratalnego. Jest on rozłożony maksymalnie na 72 miesiące, przy czym przy wyborze ratalnej oferty sprzedaży, maksymalnie do 24 miesięcy, raty te nie są oprocentowane. Warunki kredytowania można zgodnie z preferencjami zainteresowanego niemal dowolnie modyfikować, na przykład wcześniej spłacić należność.

W kwestiach finansowania usług medycznych współpracujemy z niemieckim specjalistą na tym rynku MCC Medical CareCapital.

Wyrób medyczny w internetowej formule sprzedaży  

infodent24.pl: U wielu osób, korzystających z internetowych form sprzedaży, zakorzeniło się przekonanie, że co się zamawia w sieci można bez przeszkód oddać, żądając przy tym zwrotu zapłaty.

Anna Zięciak: W przypadku spersonalizowanych wyrobów medycznych nie ma takiej możliwości. Z gotowych nakładek na zęby może skorzystać wyłącznie osoba, dla której zostały zaprojektowane i w sposób cyfrowy wydrukowane. Te zasady są jasne i nie powinny u nikogo wzbudzać wątpliwości.

Z reguły od kontaktu z lekarzem prowadzącym i d powstania precyzyjnego planu leczenia do podjęcia decyzji o zakupie świadczenia mijają mniej więcej 2-3 tygodnie. Pacjent ma wtedy możliwość skonsultowania swojej decyzji z każdym, do kogo ma w tych sprawach zaufanie. Żywimy przekonanie, że osoba zgłaszająca akces do leczenia nakładkami nie robi tego spontanicznie, bez rozeznania tego co zostało mu zaoferowane. Raz zaprezentowany plan leczenia jest cały czas dostępny do wglądu pacjenta, a pacjent nie musi podejmować decyzji przy jego prezentacji.

DR SMILE kieruje ofertę wyłącznie do osób pełnoletnich, które są świadome podejmowanych decyzji.

infodent24.pl: Świadomość pacjenta jest oczywiście bardzo istotna, ale nie zawsze silniejsza od osobowości leczonego, nawet pełnoletniego już człowieka. Nie każdy traktuje swoje obowiązki z należytym zaangażowaniem pomimo, że terapia nie jest najtańsza.

Anna Zięciak: Problem może powstać wówczas gdy pacjent nie nosi sumiennie nakładek, gdy nieoczekiwanie spada motywacja osoby leczonej. Takie sytuacje z reguły dość szybko zauważa lekarz prowadzący, chociażby analizując materiał zebrany podczas obowiązkowych wizyt kontrolnych, zarówno tych odbywanych w gabinecie stomatologicznym, ale także realizowanych w formie teleporady.

infodent24.pl: Tym bardziej, że z tym wizytami w realu może być problem o ile do lekarza w gabinecie współpracującym z DR SMILE, pacjent musi się wybrać w długą podróż.

Anna Zięciak: Sieć gabinetów partnerskich obejmuje dwadzieścia miast w całej Polsce. Ich rozmieszczenie jest na tyle równomierne, że wspomniana podróż maksymalnie może zająć godzinę. Mieszkańcy większych aglomeracji nie muszą opuszczać granic miasta, aby znaleźć gabinet partnerski. Zakładka z listą lekarzy dentystów, współpracujących z DR SMILE, wydłuża się niemal każdego miesiąca.

infodent24.pl: Ponoć prawo Murphy’ego obowiązuje powszechnie, a więc pewnie także w przypadku pacjentów DR SMILE. Co jeśli coś pójdzie nie tak? Stomatologia daleka jest od branży motoryzacyjnej. Przytoczę jednak krótką powiastkę. Posiadacz wozu szlachetnej angielskiej marki wezwał pomoc techniczną. Pracownik po usunięciu usterki nie wziął za naprawę ani centa, bo niby za co? Nasze auta nigdy się przecież nie psują – usłyszał klient.

Anna Zięciak: Faktycznie, w zasadzie nie odnotowujemy uwag pacjentów do nakładek DR SMILE. Wykonywane są one z chronionego certyfikatami materiału ClearQuartz. Składa się on z trzech warstw: dwóch stabilnych - zewnętrznych i elastycznego rdzenia. Taka konstrukcja zapewnia komfort noszenia alignerów. Zęby przesuwają się w stabilny i w kontrolowany sposób.

O ile pacjent sumiennie wypełnia zalecenia, a mimo to ma - nawet mało istotne - zastrzeżenia do efektu leczenia, odbiegającego od stworzonej symulacji - to w takim przypadku jesteśmy w stanie zaproponować dodatkową darmową terapię. Rozumiemy, że ocena efektu estetycznego jest sprawą wysoce indywidualną i trudno do każdego stosować ten sam wzorzec ideału.

DR SMILE zadowolenie pacjenta stawiamy najwyżej  - i w naszym przypadku nie jest to wyświechtana formułka.