W trakcie spotkania przedstawiciele Komisji Stomatologicznej NRL skrytykowali m.in. § 15. projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, który nie dopuszcza do rozliczania równoczesnego badania kontrolnego z innymi świadczeniami stomatologicznymi. - Uznaliśmy, że jest to zapis niezrozumiały, nielogiczny, narażający pacjentów na ponowną wizytę, a lekarza na dodatkowe koszty. Naszym zdaniem paragraf ten powinien być usunięty - przekonuje dr n. med. Andrzej Baszkowski, przewodniczący zespołu do spraw negocjacji z NFZ Komisji Stomatologicznej NRL.

Z zadowoleniem natomiast przyjęto uwzględnienie przez NFZ postulatów lekarzy dentystów związanych z honorowaniem lekarzy z I i II stopniem specjalizacji, ciągłości udzielania świadczeń i dopisanie do świadczenia ogólnostomatologicznego jako personelu - pomocy dentystycznych.

- Nie udało się jednak usunąć niekorzystnych wyników kontroli jako punktów ujemnych w czasie konkursu, pracy w soboty i popołudniami jako elementów rankingujących - wylicza dr Andrzej Baszkowski.

Przedstawiciele KS NRL przedłożyli propozycję tabeli punktowej w ramach kryterium jakości (infoDENT24.pl prezentował ją tutaj). Jednocześnie skrytykowali wprowadzony do tabeli przez NFZ katalog certyfikatów (systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania bezpieczeństwem informacji).

- Są one dodatkowym promowaniem czynności, które i tak obowiązują lekarza i nie mają żadnego powiązania - poza ewentualnie pierwszym - z jakością udzielanych świadczeń. Wprowadzanie tych certyfikatów jest niecelowe, a ich zdobycie dodatkowo naraża lekarzy na znaczne koszty. Niewątpliwie są one ze strony NFZ próbą znalezienia dodatkowych elementów rankingujących. Byliśmy za ich wycofaniem - wyjaśnia dr Andrzej Baszkowski.

Przedstawiciele NFZ poinformowali także lekarzy dentystów, że nie ma możliwości uznania wytworzenia płata śluzówkowo-okostnowego za dodatkowe świadczenie.

Czy propozycje członków Komisji Stomatologicznej NRL uda się wprowadzić w życie, przekonamy się wkrótce.

Przypomnijmy, że projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, NFZ przedstawił po tym jak minister zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.
O projekcie czytaj więcej tutaj