• AOTMiT przestała opiniować projekty programów profilaktyki próchnicy zębów wśród dzieci, po tym jak prezes Agencji opracował rekomendacje ich dotyczące.
  • Teoretycznie można teraz zacząć szybciej realizować program, jeśli spełnia się warunki rekomendacji.
  • Trudno ocenić czy programy profilaktyki próchnicy zębów wśród dzieci nadal są realizowane.

Według informacji infoDENT24.pl Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji po raz ostatni wydała opinię na temat projektu profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci (finansowanego ze środków publicznych) we wrześniu 2020 r.

Wyjaśnienie jest proste. Brak zaangażowania AOTMiT w ocenę programów polityki zdrowotnej, mających na celu poprawę zdrowia stomatologicznego dzieci, wynika z ustania obowiązku opiniowania tych projektów.

Programy profilaktyczne: uproszczenie procedur 

 Jak poinformowała infoDENT24.pl lek. Kamila Malinowska, specjalista epidemiolog, dyrektor Biura Prezesa AOTMiT, jeśli chodzi o programy, dotyczące profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży, to od listopada 2020 r. nie jest wymagana ich ocena przez Agencję. Stało się tak po wydaniu 3 listopada 2020 r. przez prezesa AOTMiT dla takich programów rekomendacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań oraz warunków ich realizacji. 

Jeśli zatem dysponent środków publicznych, planując działania profilaktyczne, uwzględni w nich wszystkie zalecenia zawarte w rekomendacji - to projektu już nie musi przekazywać Agencji do oceny.

- Procedura wydawania rekomendacji miała skrócić oraz uprościć proces tworzenia, wdrażania i realizacji programów profilaktyki zdrowotnej (PPZ). Zrezygnowano z procedury, zgodnie, z którą jedynie pozytywna (lub warunkowo pozytywna) opinia AOTMiT umożliwiała uruchomienie PPZ – zaznacza Kamila Malinowska.

Przed listopadem 2020 r. pewnym ułatwieniem działań była zasada, zgodnie z którą projekt PPZ, który już raz uzyskał opinię pozytywną lub warunkowo pozytywną, mógł być – co ważne - w niezmienionej formie - realizowany wielokrotnie, bez konieczności ponownego przekazywania projektu Agencji,

Programy profilaktyczne: oświadczenie zamiast oceny 

A jak sytuacja wygląda obecnie?

- Teraz dysponent publicznych pieniędzy, wdrażając program profilaktyczny, nie musi przedstawiać Agencji projektu do oceny (na którą niekiedy czekało się nawet dwa miesiące). Jedyny obowiązek dotyczy przesłania oświadczenia o zgodności projektu z zaleceniami zawartymi w rekomendacji. W przypadku PPZ, które zostały zakończone, realizujący je podmiot zobowiązany jest przekazać AOTMiT raport końcowy (w ciągu trzech miesięcy od zakończenia wdrożenia) - tłumaczy dyr. Kamila Malinowska. 

Zaznaczyć trzeba jednak, że przedstawiony algorytm dotyczy tylko programów profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży. Jeśli chodzi o inne projekty, obejmujące problemy zdrowia jamy ustnej, to ścieżka postępowania z obowiązkiem uzyskiwania opinii RP AOTMiT została zachowana.

Programy profilaktyczne: statystyka 

W latach 2018 - 2021 przekazano do Agencji 437 raportów końcowych z realizacji programów polityki zdrowotnej. Część z nich obejmuje problemy z dziedziny stomatologii.

W latach 2010 - 2021 prezes AOTMiT wydał 135 opinii dotyczących projektów profilaktycznych z zakresu stomatologii. Spośród nich 111 projektów uzyskało pozytywną lub warunkowo pozytywną opinię.

Według informacji uzyskanych z AOTMiT w rejestrze oświadczeń o zgodności projektu z rekomendacją znajduje się 119 pozycji. Przy czym żadna z nich nie dotyczy profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży.

Agencja nie dysponuje informacjami na temat projektów PPZ, które zostały wdrożone lub są w realizacji.

Niepokoić może próżnia, która stworzyła się po zmianie wymogów formalnych, związanych z realizacją PPZ w zakresie profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci. Jedyna nadzieja, że wznawiane są PPZ już ocenione przez Agencję, a o nich AOTMiT nie musi być informowana.