• OW NFZ w Katowicach ogłosił konkurs na świadczenia ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki
  • Oferty od zainteresowanych świadczeniodawców przyjmowane są do 17 listopada
  • Okres obowiązywania umowy od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2028 r.

Konkurs na leczenie ortodontyczne dzieci z wadami rozwoju

Kod postępowania: 12-23-000261/STM/07/1/07.1820.152.10/1

Realizacja świadczeń na obszarze: woj. śląskie

Czas na złożenie oferty: do 17 listopada 2022 r.

Wartość zamówienia: 777 860 zł na okres rozliczeniowy od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Okres obowiązywania umowy: od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2028 r.

Maksymalna liczba umów: 2

Oferty należy składać: w OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13

Otwarcie ofert: 21 listopada 2022 r. godz. 10.00 w siedzibie OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, budynek B, I piętro, sala 1.10

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania w siedzibie OW NFZ w Katowicach 15 lutego 2023 r.

Odwołanie poprzedniego konkursu na leczenie ortodontyczne

Jednocześnie OW NFZ  w Katowicach odwołał 31 października 2022 r. postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2028 r. w zakresie programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki 12-23-000085/STM/07/1/07.1820.152.10/01.