• Burmistrz Nowogardu Robert Czapla sygnował realizację umowy na usługi stomatologiczne dla tamtejszych uczniów ze szkół podstawowych (10) i liceum (1)
 • Świadczenia były wykonywali lekarze dentyści z Indywidualnej Praktyki Stomatologicznej Andrzej Rynkiewicz oraz z NZOZ „ Mardent” Marcin Syfert
 • Na pierwszą wizytę uczeń niepełnoletni przychodził z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu przeprowadzenia wywiadu zdrowotnego (uczulenia, choroby)

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zrealizował, pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, bezpłatny „Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów klas I-III szkół z terenu gminy Nowogard na lata 2020-2022”.

W ramach programu

 • przeprowadzono lakowanie zębów wraz z lakierowaniem powierzchni zębów: pierwszych przedtrzonowych, drugich przedtrzonowych oraz pierwszych trzonowych - u uczniów w wieku 8-10 lat;
 • zrealizowano zajęcia z edukacji zdrowotnej, obejmującej trzy podstawowe obszary tematyczne:
  - higiena jamy ustnej,
  -  właściwe odżywianie,
  stosowanie związków fluoru.

  Świadczeniodawcy zaangażowani w realizację programu

Usługi świadczone były gabinetach stomatologicznych w Nowogardzie: Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Hanna Sporzyńska – Czausz, ul. Tadeusza Kościuszki 36 oraz LUXDENTAL Marta Kędzierska, Emilian Kinasz, ul. 3 Maja 31C.

Z programu skorzystało 120 uczniów klas I-III szkół z terenu gminy Nowogard. Z leczenia stomatologicznego skorzystali uczniowie z II liceum oraz szkól podstawowych:1, 2, 3, 4 z Nowogardu, oraz podstawówek w: Błotnie, Orzechowie, Strzelewie, Żabowie, Długołęce, Wierzbięcinie.

Całkowity koszt programu wyniósł 12 tys. zł.

Zadanie realizowane było w całości ze środków własnych gminy.

Warunki korzystania ze świadczeń stomatologicznych:

 • Na pierwszą wizytę uczeń niepełnoletni musiał przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym - w celu przeprowadzenia wywiadu zdrowotnego (uczulenia, choroby).
 • Uczeń musiał okazać ważną legitymację szkolną lub zaświadczenie wydane przez szkołę potwierdzającą status ucznia szkoły.
 • Opieka stomatologiczna była sprawowana nad uczniem do ukończenia przez niego 19 roku życia.
 • Przyjęcie ucznia przez lekarza dentystę wymagało wcześniejszej rejestracji