Na jednym z grudniowych posiedzeń, a konkretnie 16 grudnia 2019 r. Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracuje opinię na temat projektu programu polityki zdrowotnej: 
Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat zamieszkałym w Poznaniu na lata 2020-2022.

Więcej: bipold.aotm.gov.pl