• Prof. Monty Duggal poprowadzi podczas Krakdent sesję naukową dotyczącą stomatologii dziecięcej
  • Gość Targów w Krakowie zaprezentuje najnowsze wytyczne w zakresie leczenia schorzeń powszechnie spotykanych u dzieci i młodzieży – próchnicy, wad rozwojowych i urazów
  • Profesor Duggal opublikował kilkaset artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach. Jest autorem m.in. cenionej publikacji „Technik Restorative Techniques in Pediatric Dentistry”. Książkę przełożono na 7 języków

Rejestracja na sesję stomatologii dziecięcej zatytułowanej Update wytycznych leczenia schorzeń powszechnie spotykanych u dzieci i młodzieży – próchnicy, wad rozwojowych i urazów, którą poprowadzi prof. Monty Duggal.

Prof. Monty Duggal  ekspert w dziedzinie stomatologii dziecięcej  

Prof. Monty Duggal to uznany na całym świecie naukowiec i klinicysta. Zajmuje się m.in. badaniami translacyjnymi w klinicznej stomatologii dziecięcej, w tym traumatologią stomatologiczną i endodoncją regeneracyjną oraz autotransplantacją.

Prof. Monty Duggal jest członkiem Royal College of Surgeons of England, profesorem i kierownikiem katedry stomatologii dziecięcej w Leeds Dental Institute. W trakcie kariery naukowej nadzorował duży międzynarodowy program w zakresie stomatologii dziecięcej.

Uzyskał tytuł profesora Wydziału Stomatologii National University of Singapore, gdzie był kierownikiem stomatologii dziecięcej.

Pełnił także funkcje prodziekana i dyrektora ds. badań wydziału National University Center for Oral Health w Singapurze.

W latach 2014 – 2016 jako prezydent kierował Europejską Akademią Stomatologii Dziecięcej (EAPD). Cały czas jest aktywny w EAPD, zasiadając w jej zarządzie.

Prof. Monty Duggal autor publikacji naukowych

Profesor Duggal opublikował kilkaset artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach. Jest autorem cenionej publikacji „Technik Restorative Techniques in Pediatric Dentistry”. Książkę przełożono na 7 języków.

Jest także współautorem podręcznika Traumatologii Stomatologicznej i współredaktorem „Dentistry Pediatric Dentistry” – to jeden z najpopularniejszych podręczników stomatologii dziecięcej na świecie.