Prof. dr n. med. Marzena Dominiak znalazła się wśród piętnastki laureatów uhonorowanych w trakcie 43. Wrocławskiej Księgi Pamięci. Zamiarem pomysłodawców i organizatorów tego projektu  było podziękowanie osobom, które wykorzystując swoje: wiedzę, umiejętności i siły fizyczne - walczyli z pandemią COVID-19.

Prof. Marzena Dominiak, nie zważając na wybuch pandemii, nie tylko nieprzerwanie leczyła pacjentów, ale także aktywnie brała udział we wszystkich pracach, inicjatywach i akcjach, których celem było jak najszybsze opanowanie paniki, występującej także wśród lekarzy dentystów. Uczona wskazywała techniki, sposoby, metody, które w szczególnej sytuacji epidemicznej pomagałyby lekarzom dentystom w bezpiecznym powrocie do pracy.

Laureatka wyróżnienia wielokrotnie występowała w mediach w roli eksperta, który w najtrudniejszych dniach nie tracił głowy i merytorycznie wskazywał drogi rozwiązania problemów.

Prof. Marzena Dominiak przygotowała rekomendacje grupy roboczej PTS w sprawie postępowania w gabinetach stomatologicznych w okresie podwyższonego zagrożenia epidemicznego. Doprowadziła do pojawienia się zasad ortodontycznego leczenia pacjentów w czasie pandemii COVID-19.

Prof. Marzena Dominiak kieruje Katedrą i Zakładem Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, sprawuje funkcję prezydenta PTS, jest członkinią Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej.