• Powołano do życia 21-osobową Radę Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej
 • Zadanie Rady to reagowanie na bieżącą sytuację w systemie ochrony zdrowia, ale także kreowanie trendów, które korzystne byłyby zarówno dla reprezentantów świata medycznego, jak i pacjentów
 • We współpracy z NRL możemy zrobić wiele dobrego: dla lekarzy, lekarzy dentystów, dla samorządu, a przede wszystkim dla pacjentów, bo to oni są najważniejsi – mówił członek Rady prof. Mariusz Lipski

Prof. Mariusz Lipski członkiem Rady Ekspertów NIL

- Powołanie Rady jest doskonały pomysłem. Mam nadzieję, że ten pomysł uda się zrealizować w całości. Dobre początki już zostały zrobione, bo Rada została powołana. We współpracy z NRL możemy zrobić wiele dobrego: dla lekarzy, lekarzy dentystów, dla samorządu, a przede wszystkim dla pacjentów, bo to oni są najważniejsi – mówił prof. Mariusz Lipski podczas inauguracyjnego spotkania członków nowo powołanej Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej.

Jest wiele zadań do zrealizowania także w stomatologii 

- Jestem dentystą, mam specjalizację ze stomatologii zachowawczej. To jeden element z wielu dyscyplin, w których spełniają się lekarze dentyści, wymienię chociażby: pedodoncję, chirurgię stomatologiczną i szczękowo - twarzową, ortodoncję, endodoncję. Każda ze specjalności ma swoją specyfikę i we wszystkich tych obszarach pomoc Rady na pewno byłaby zasadna. Myślę jednak, że powinniśmy się skupić przede wszystkim na dzieciach i młodzieży oraz osobach starszych. Środowisko akademickie wiele już w tym kierunku zrobiło. Przypomnę chociażby powołanie do życia Polskiego Towarzystwa Stomatologii Geriatrycznej. Geriostomatologia nauczana jest na uczelniach medycznych. Wszystkie kolejne działania, także te planowane i podejmowane przez Radę Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej, powinny wzmocnić to co udało się osiągnąć w ramach aktywności między innymi samorządu lekarzy i lekarzy dentystów – stwierdził prof. Mariusz Lipski.

Skład Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej: 

 • prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz  
 • prof. dr hab. n. med. Robert Gil  
 • prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz  
 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz 
 • dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski 
 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski  
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik  
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki  
 • prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk 
 • dr hab. Łukasz Paluch 
 • prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski  
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Rożniecki 
 • dr hab. n. med. Maciej Sikora  
 • prof. dr hab. n.med. Jerzy Samochowiec  
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik  
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa  
 • prof. dr hab. n.med. Tomasz Szczepański  
 • prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik  
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki  
 • dr hab. n. med. Magda Wiśniewska  
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki