Dr hab. Jerzy Tomik kieruje Pracownią Foniatryczną w Katedrze Otolaryngologii UJ. Powołanie nastąpiło w miejsce prof. dr hab. Piotra Richtera.

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, oprócz świadczenia usług medycznych, jest równocześnie bazą dla prowadzenia działalności dydaktyczno-badawczej i naukowej, którą realizują nauczyciele akademiccy zatrudnieni równocześnie w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zatrudnieni są tutaj lekarze specjaliści, którzy na ścieżce zawodowej spotykali się z najtrudniejszymi przypadkami chorobowymi leczonymi i to z pełnym sukcesem.

Te fakty stawiają Klinikę w pozycji świadczeniodawcy wykonującego świadczenia stomatologiczne na najwyższym poziomie wiedzy i umiejętności.