• Niski odsetek zaszczepionych osób  oraz nowy bardzo zakaźny wariant koronawirusa, wymagają zdecydowanych działań ze strony władz publicznych.
  • Działania legislacyjne powinny określić prawne ramy funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki i systemu opieki zdrowotnej w czasie spodziewanej, największej jak dotychczas fali zakażeń.
  • Większość państw w Europie wprowadziła regulacje uzależniające dostęp do określonych obiektów i korzystania z usług od faktu zaszczepienia, jak również uprawnienia dla pracodawców do kontroli szczepień wśród pracowników oraz podejmowania stanowczych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w zakładach pracy.

We wspólnym stanowisku Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Naczelna Izba Lekarska apelują o uwzględnienie w pracach projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 postulatów środowisk medycznych i autorytetów w dziedzinie zdrowia.

Od treści tych przepisów zależeć będzie skuteczność dalszej walki z pandemią w krytycznej jej fazie oraz zakres, w jakim będą mogli funkcjonować przedsiębiorcy. 

W Polsce brakuje ograniczeń wobec osób niezaszczepionych

Polska dysponuje wysoce skutecznym środkiem walki z pandemią oraz łagodzenia jej skutków – w postaci szczepień. W magazynach i punktach szczepień czekają miliony gotowych do użycia dawek szczepionek przeciw COVID-19. Ale nadal brakuje sygnału ze stron państwa w postaci odpowiednich do poziomu zagrożenia regulacji prawnych.

Prezydium NRL oraz  Federacja Przedsiębiorców Polskich uważa, że niezbędne są w Polsce regulacje uzależniające dostęp do określonych obiektów i korzystania z usług od faktu zaszczepienia, jak również uprawnienia dla pracodawców do kontroli szczepień wśród pracowników.  Dzięki tak działaniom  zmniejszy się ryzyko transmisji wirusa, ale też gospodarka będzie mogła w miarę normalnie funkcjonować