Mirosław Stańczyk infoDENT24.pl: Jakie działania podejmie Prezydent ERO FDI, o ile są konieczne do podjęcia, wobec restrykcji w stosowaniu amalgamatu stomatologicznego na terenie państw UE. Wspomnijmy chociażby grudniowe decyzje Brukseli.
Dr Anna Lella, prezydent ERO FDI: Tematem amalgamatu – zarówno w kontekście Konwencji z Minamaty, jak i planowanych uregulowań w ramach prawa unijnego – ERO się w zasadzie nie zajmowało. W kontekście światowym jest to kwestia, której wiele uwagi poświęca Światowa Federacja Stomatologiczna FDI, a w ramach Unii Europejskiej – Rada Lekarzy Dentystów Europejskich CED.  W strukturze CED jest nawet specjalna grupa robocza ds. amalgamatu dentystycznego przewodzona przez dr. Susie Sanderson (Wielka Brytania).

Myślę, że te organizacje powinny nadal zagadnienie analizować.

O zapowiadanych restrykcjach stosowania amalgamatu stomatologicznego polscy stomatolodzy słyszeli od dawna, pisałam już ponad dziesięć lat temu do Gazety Lekarskiej o pracach CED w tym zakresie.

Zawsze byłam zdania, że lekarz dentysta powinien mieć swobodę podejmowania decyzji klinicznych, w tym co do doboru materiałów. Dobrze wiemy, że nie ma w stomatologii idealnego materiału odtwórczego.  Najlepszym rozwiązaniem byłoby zredukowanie występowania choroby próchnicowej poprzez profilaktykę i szeroką promocję zdrowia jamy ustnej.

infoDENT24.pl: CED zgłasza potrzebę usystematyzowania przedmiotów m.in. w zakresie nazewnictwa, które obowiązują w trakcie szkolenia lekarzy dentystów i przedstawia w tym względzie swoje propozycje. Czy to słuszna inicjatywa?
Dr Anna Lella: Prawdę mówiąc, w tym zakresie zdaję się bardziej na wiedzę i doświadczenie koleżanek i kolegów, którzy na co dzień łączą czynne wykonywanie zawodu z pracą akademicką. Takie osoby, głównie z grupy roboczej. ds. edukacji, zajmowały się opracowaniem rezolucji, do której odnosi się pytanie.

Niewątpliwie jest potrzeba wprowadzenia pewnych zmian w zakresie minimalnych wymogów dotyczących kształcenia uniwersyteckiego studentów stomatologii. Te wymogi są określone w unijnej dyrektywie stanowiącej podstawę automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach UE – przede wszystkim w pkt. 5.1.3 załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE zawierającym wykaz przedmiotów, które muszą być objęte programem studiów lekarsko-dentystycznych,

Pamiętajmy, że ten wykaz przedmiotów został w przepisach unijnych opracowany przed blisko 40 laty, gdy uchwalano pierwszą dyrektywę dotyczącą zawodu lekarza dentysty. Biorąc pod uwagę liczne, coraz przy tym szybsze, zmiany w nauce, technologii, potrzebach zdrowotnych, warunkach wykonywania zawodu - minima programowe powinny zostać do tego dostosowane, także z prawnego punktu widzenia, faktycznie bowiem uczelnie takie zmiany wprowadzają.

Oczywiście, nie chodzi wyłącznie o zmianę samego nazewnictwa – to jest tylko wstęp do uaktualnienia programów.