• Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział publicznie podczas wystąpienia w Stargardzie Szczecińskim że lekarze nie udzielają na czas świadczeń zdrowotnych pacjentom zgłaszającym się na SOR
  • Prezes NRL Łukasz Jankowski kieruje do prezesa PiS pismo w tej sprawie, w którym jasno określa przyczyny powolnego funkcjonowania SOR
  • Długi czas oczekiwania na SOR wynika z braków w finansowaniu systemu opieki zdrowotnej oraz braków kadrowych w personelu medycznym, podkreśla prezes NRL

Wystąpienie prezesa PiS w Starogardzie Szczecińskim. Reakcja prezesa NRL 

W piśmie prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego czytamy: 

zgodnie z doniesieniami medialnymi o Pana wypowiedzi w Stargardzie Szczecińskim zacytowanej  12 października 2022 r. na portalu internetowym Onet.pl, sugerującej, że lekarze narażają pacjentów na utratę zdrowia poprzez odraczanie w sposób świadomy udzielania świadczeń zdrowotnych, uprzejmie proszę o wskazanie lekarzy, którzy dopuszczają się opisanych przez Pana praktyk. Tego typu sytuacje stanowią bowiem podstawę do wszczęcia postępowania m.in. przed organami odpowiedzialności zawodowej samorządu lekarskiego.

Utrudniony dostęp do szybkiej pomocy medycznej. Przyczyny w wadliwym systemie i brakach kadrowych

W piśmie do Jarosława Kaczyńskiego prezes NRL podkreślał, że z dostępnych samorządowi lekarskiemu informacji wynika, że niemal we wszystkich przypadkach, przedłużony czas oczekiwania pacjenta na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jest skutkiem wadliwej konstrukcji systemu ochrony zdrowia, niedoboru koniecznego finansowania oraz kadr medycznych w sektorze publicznym.