Maciej Hamankiewicz: Patrick Hescot jako prezes Światowej Organizacji Dentystycznej FDI, jak i wielu innych lekarzy dentystów z całego świata jest pod wrażeniem wspaniałej precyzyjnej organizacji Kongresu. Podkreślenia wymaga fakt, że niektórzy uczestnicy z zaskoczeniem przyjęli obraz Polski jako kraju przepięknego i nowoczesnego.

Rozmach Kongresu FDI jest większy niż wielu kongresów międzynarodowych, w których uczestniczyłem. Niezwykłe było otwarcie z prezentacją flag wszystkich krajów z jakich przybyli uczestnicy Kongresu. Niektóre delegacje, szczególnie te liczniejsze i z krajów południowych na widok barw narodowych wznosiły okrzyki radości. To było naprawdę wzruszające.

Zdaję sobie z tego sprawę, że osiągnięty efekt wymagał pracy wielu osób. Szczególnym wysiłkiem i zaangażowaniem ze strony samorządu lekarskiego wykazała się doktor Anna Lella, która już od wielu miesięcy pracowała nad tym sukcesem.