PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Prawo do zdrowej jamy ustnej. Dla każdego. Cel na 2030

Autor: nieck • Źródło: en
06-07-2022, 17:00
Prawo do zdrowej jamy ustnej. Dla każdego. Cel na 2030 WHO przyjęło w maju br., globalną strategię zdrowia jamy ustnej Fot. Shutterstock
Państwa członkowskie WHO przyjęły globalną strategię zdrowia jamy ustnej. To wielkie osiągnięcie FDI. Ze szczegółami działań FDI można się zapoznać w najnowszym numerze FDI Advocacy Update.
  • Globalna strategia zdrowia jamy ustnej została oficjalnie przyjęta przez WHO podczas 75. Światowego Zgromadzenia na rzecz Zdrowia (WHA75), które odbyło się w dniach 22–28 maja br.
  • Strategia jest zgodna z wizją FDI 2030, stanowi podstawę do opracowania nowego ogólnoświatowego planu działania
  • FDI podejmuje działania, by przyspieszyć wycofywanie amalgamatu dentystycznego
  • Walka z nałogiem palenia papierosów. Dzięki inicjatywie FDI dentyści mogą korzystać przygotowanym w czterech językach narzędzia, pomocnego w zachęcaniu pacjentów do zerwania z nikotynizmem

Światowa Federacja Dentystyczna. Adwokat globalnego planu walki o zdrowe dziąsła i zęby

W ciągu ostatnich kilku miesięcy wiele się działo w kwestii  zdrowia jamy ustnej na poziomie polityki, z wieloma pozytywnymi zmianami, które pomogą we wdrożeniu Wizji FDI na rok 2030 i realizacji  ambicji środowiska stomatologicznego. A to ma jeden główny cel - zapewnienie wszystkim wysokiej jakości opieki stomatologicznej.

Zatwierdzenie globalnej strategii WHO dotyczącej zdrowia jamy ustnej przez rządy na całym świecie oraz wzmocnienie przepisów dotyczących wycofywania amalgamatu dentystycznego w Konwencji z Minamaty bardzo pomoże w działaniach, które zmierzają do skutecznej profilaktyki chorób dziąseł i zębów, a także integrację zdrowia jamy ustnej z szerszą polityką zdrowotną na poziomie krajowym.

Globalna strategia zdrowia jamy ustnej. W oficjalnej agendzie  WHO

Dużym sukcesem FDI było przyjęcie przez państwa członkowskie WHO globalnej strategii zdrowia jamy ustnej – miało to miejsce podczas 75. Światowego Zgromadzenia na rzecz Zdrowia (WHA75), które odbyło się 22–28 maja. Strategia ta, w bardzo dużym zakresie zgodna z wizją FDI 2030, będzie stanowić podstawę do opracowania nowego globalnego planu działania, w tym ram kontroli postępów zgodnie z celami wyznaczonymi do osiągnięcia przed rokiem 2030.

WHO ma jeszcze w tym roku opublikować swój pierwszy globalny raport na temat zdrowia jamy ustnej.

FDI będzie nadal monitorować wszystkie rozpoczęte już procesy i uczestniczyć w kluczowych fazach konsultacji, w miarę opracowywania planu działania na rzecz zdrowia jamy ustnej. Federacja zamierza też dążyć do integracji zdrowia jamy ustnej w ramach przekrojowych strategii i programów dotyczących chorób niezakaźnych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Kolejne etap  wycofywania amalgamatu dentystycznego

Marcu br.,  odbyło się posiedzenie Konferencji Stron Konwencji z Minamaty w sprawie stosowania amalgamatu w stomatologii (COP4.2). Strony odrzuciły propozycję regionu Afryki dotyczącą zakazu używania amalgamatu i przyjęto decyzję o kontynuacji obecnego podejścia do stopniowej rezygnacji z tego typu wypełnień. Podczas konferencji uzgodniono kilka poprawek, m.in. możliwość wykluczenia  lub nie wydania pozwolenia na stosowanie przez lekarzy dentystów amalgamatu w leczeniu zębów mlecznych u pacjentów poniżej 15. r. ż. oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią, z wyjątkiem przypadków, gdy stomatolog uzna to za konieczne na podstawie potrzeb pacjenta.

FDI nawiązało również współpracę z IADR i ADA w celu organizacji wydarzenia towarzyszącego na temat przyspieszenia wycofywania amalgamatu dentystycznego.

Farmaceuci. Ich rola w zachowaniu zdrowia jamy ustnej 

Pod koniec 2021 roku FDI nawiązała współpracę z Międzynarodową Federacją Farmaceutyczną (ang. International Pharmaceutical Federation; IPF), a jej pretekstem była sugestia, by w podręcznikach dla farmaceutów dotyczących leczenia cukrzycy uwzględniać znaczenie prawidłowej higieny jamy ustnej w zapobieganiu tej chorobie. Wspólne działania trwały nadal, zorganizowano webinar (odbył się 16 maja) na temat roli farmaceutów w zachowaniu zdrowia jamy ustnej.

Palenie papierosów. Na celowniku FDI

Specjaliści z World Dental Federation przygotowali dostępne w czterech językach narzędzie, które może pomoc lekarzom dentystom w zachęcaniu pacjentów do walki z nałogiem tytoniowym. Poza samym poradnikiem (publikacja pt. „FDI Tobacco Cessation Guidance fot Oral Health Professionals”) stomatolodzy mają do dyspozycji animacje, które pozwalają im poszerzyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Wykorzystano w nich najczęściej stosowane w podstawowej opiece zdrowotnej modele o potwierdzonej skuteczności w rzuceniu palenia.

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej 2022. Dyskusja o wpływie pandemii

World Oral Health Day obchodzony 20 marca stał się okazją, by udostępnić serię filmów pod nazwą „Beyond a healthy smile”. Są one świadectwem tego, jak blokady wprowadzane w poprzednich latach w związku z pandemią COVID-19 i utrudniony dostęp do leczenia stomatologicznego wpłynęły na stan zdrowia jamy ustnej mieszkańców różnych regionów świata. W filmach opatrzonych podtytułem „Voices from…” występują osoby związane ze Światową Federacją Dentystyczną: prezydent FDI prof. Ihsane Ben Yahya (Maroko), prezydent-elekt dr Greg Chadwick (USA), członek Rady dr Maria Fernanda Atuesta Mondragon (Kolumbia) oraz przewodnicząca Komisji Zdrowia Publicznego dr hab. prof. Elham Kateeb (Palestyna).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
WHO   FDI   zdrowie jamy ustnej  

POLECAMY W SERWISACH