• Należy stosować podstawową zasadę pomocy humanitarnej “do no harm”.
  • W leczeniu należy stosować, o ile to możliwe, rozwiązania docelowe.
  • Nie wolno nierozważnie upubliczniać wizerunku leczonej osoby.

Podstawowe zasady opieki stomatologicznej świadczonej uchodźcom z Ukrainy.

Pacjent z traumą

Pamiętaj, że pracujesz z ludźmi, którzy prawdopodobnie doświadczyli ogromnej traumy, straty i pozostają w stanie przewlekłego stresu.

Podstawowa zasada pomocy humanitarnej brzmi “do no harm”. Oznacza to, że musimy być świadomi, że nasza postawa i zachowanie wpływają na ludzi, którym pomagamy. Powinniśmy dołożyć najwyższych starań, żeby nasze działania nie wpłynęły negatywnie na ich życie i dobrostan.

Najwyższa możliwa jakość usługi stomatologicznej

Pomimo tego, że udzielasz pomocy nieodpłatnie zachowaj najwyższą jakość świadczonych usług (wybieraj jakość ponad ilość), stosuj pewne rozwiązania i najlepiej ostateczne (nie tymczasowe). Jeżeli nie usuwasz na co dzień zatrzymanych “ósemek” to nie próbuj tego robić u pacjenta z Ukrainy.

Nie rezygnuj ze zdjęć RVG przed ekstrakcją czy leczeniem kanałowym.

Pomoc nie w trybie doraźnym 

Uchodźcy bardziej niż regularni pacjenci nie powinni być narażeni na komplikacje, utratę opatrunku itp. Dzisiaj udało im się dostać do stomatologa, ale jutro mogą już być w innym miejscu, gdzie takiej pomocy nikt im nie udzieli.

Ostateczna decyzja o leczeniu musi należeć do pacjenta. Nawet jeżeli wiesz, że należy wykonać ekstrakcję, a pacjent się na to nie zgadza, to należy to uszanować i jasno wytłumaczyć jakie mogą być konsekwencje takiej decyzji.

Pacjent z innego kręgu kulturowego 

Zawsze traktuj pacjentów z szacunkiem i uważnością na różnice (normy) kulturowe. Mimo, że Ukraina jest naszym sąsiadem niektóre zachowania mogą zaskoczyć. Postaraj się nie oceniać, a na pewno nie komentować/ krytykować.

Zdjęcia: nigdy nie rób zdjęć uchodźcom bez ich zgody. Jeżeli pacjent wyrazi zgodę na zdjęcie i chcesz je opublikować na swoich social mediach, to upewnij się, że ma on tego pełną świadomość.

W historii pomocy humanitarnej zdjęcia opublikowane na facebooku były wykorzystywane do odnalezienia osób, które uciekały przed prześladowaniem. Nigdy nie proś też o wykonanie zdjęcia przed wizytą – pacjent może zgodzić się wtedy z obawy, że inaczej zabieg nie zostanie wykonany lub zostanie wykonany z mniejszą starannością.

Przewodnik tutaj 

Lek. dent. Marta Żęcin o sobie:
Jestem lekarką dentystką z doświadczeniem pracy w sektorze humanitarnym. Ukończyłam studia podyplomowe Polskiej Akcji Humanitarnej, pracowałam w obozach dla uchodźców, a przez ostatnie dwa lata z organizacją Dental Mavericks koordynowałam projekty stomatologiczne w Libanie dla osób dotkniętych konfliktem w Syrii.

Prowadziłam też klinikę dla ofiar wybuchu w Bejrucie. W przewodniku zawarłam Kodeks postępowania, którego używaliśmy w naszej fundacji oraz praktyczne wskazówki.  Wszystkie informacje poparte są naszym bezpośrednim doświadczeniem udzielania pomocy uchodźcom. Wierzę, że przekazany Państwu przewodnik będzie dla Państwa pomocny.

W razie dodatkowych pytań lub uwag autorka przewodnika z chęcią odpowie lub pomoże:
marta.zecin@gmail.com
fb jako: Marta Żęcin