• W Poznaniu nie funkcjonuje ani rządowy ani samorządowy projekt profilaktyki stomatologicznej
  • W żadnej ze szkół podstawowych w tym ponad półmilionowym mieście nie powstał gabinet stomatologiczny. Miejski program profilaktyki stomatologicznej na lata 2021-2023 został zrealizowany w 1 proc. i nie wiadomo czy będzie jeszcze kontynuowany
  • Realizator miejskiego programu profilaktyki próchnicy - Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej, nie wywiązał się z umowy, gdyż na drodze stanęła pandemia COVID-19

Walka z próchnicą dzieci. W Poznaniu nawet się nie rozpoczęła

Poznański program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci,  praktycznie nawet się nie rozpoczął. O działaniach na rzecz zdrowia stomatologicznego małych mieszkańców Poznania zadecydowano  w październiku 2020 r. Wtedy właśnie powstały plany miejskiego  programu zatytułowanego  "Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023". 

W budżecie miasta zabezpieczono środki na jego finansowanie.

Miejski program profilaktyki stomatologicznej. Dla blisko 8 tys. dzieci

Zakładano, że program obejmie rocznie ok. 7460 dzieci i taką też liczbę rodziców. A za cel wyznaczono zmniejszenie częstości występowania próchnicy u co najmniej dwóch trzecich dzieci objętych programem o 20 proc., jak czytamy w uchwale Rady Miasta Poznania z 13 października 2020 r. 

Generalnie stawiano na edukację, wychodząc z założenia, że każde dziecko musi mieć większą świadomość na temat zdrowia jamy ustnej. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia najlepszym miejscem do prowadzenia edukacji na tematy zdrowotne, dającym najlepsze efekty i  najszerszy krąg oddziaływania jest szkoła. Wg planów projektu, na szkolnych zajęciach miały być omawiane metody dbania o higienę jamy ustnej, profilaktyka próchnicy,  prozdrowotne nawyki higieniczne oraz żywieniowe.

Skuteczne zapobieganie próchnicy. Jeśli u dzieci to w szkole

Etapy samorządowego programu profilaktyki próchnicy

  •  działania edukacyjnych;
  • badania stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej;
  • lakowanie bruzd pierwszych trzonowców stałych.  

Głównym realizatorem programu było  Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej. Niestety, jak donosi portal poznan.naszemiasto.pl placówka nie wywiązała się z warunków umowy i nie wiadomo czy program będzie w przyszłości kontynuowany.

Z informacji udzielonych portalowi przez Joannę Olenderek, wicedyrektor  Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Poznań wynika, że przyczyna niewywiązania się z umowy tkwiła w obostrzeniach pandemicznych i  utrudnionym dostępie do lekarzy.

Budżet programu został zrealizowany zaledwie w 1 proc.

 Mapa profilaktyki stomatologicznej. Poznań białą plamą 

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii otrzymało z urzędu miasta  pierwszą transzę pieniędzy. Do przekazania kolejnych nie doszło, gdyż miały być realizowane, po wyczerpaniu 80 proc. tej kwoty, do czego nie doszło. 

Sprawa programu profilaktycznego była dyskutowana podczas ostatnich obrad rady miejskiej. Na razie nie wiadomo czy i kiedy program będzie kontynuowany. 

Nie tylko samorządowy, także krajowy program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci kuleje. Na terenie Poznania nie powstał ani jeden szkolny gabinet dentystyczny.

- Nie funkcjonuje to w takim zakresie, w jakim to miało funkcjonować, ponieważ nie ma chętnych na zawarcie umów z dyrektorami szkół. Nie zapewniono także środków na wyposażenie i uruchomienie gabinetu. Większość dzieci jest przypisanych do lekarzy stomatologii w swoim rejonie, a dzieci niebędących pod opieką stomatologa jest bardzo mało - informowała portal  poznan.naszemiasto.pl wicedyrektor Joanna Olenderek.