• Powołana do życia Rada ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej liczy 21 osób, reprezentantów świata nauki
  • Zadanie Rady to reagowanie na bieżącą sytuację w systemie ochrony zdrowia, ale także kreowanie trendów, które korzystne byłyby zarówno dla reprezentantów świata medycznego, jak i pacjentów
  • Zamiast powoływać do współpracy ad hoc ekspertów, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej będzie miał do dyspozycji silną reprezentację świata nauki z różnych dziedzin medycyny  

Cele Rady: reagowanie na potrzeby, kreowanie trendów

Pewne jest, że Rada Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej ma być wsparciem merytorycznym dla Naczelnej Rady Lekarskiej, jej Prezesa oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

- Będziemy nie tylko reagowali na bieżącą sytuację w systemie ochrony zdrowia, ale także chcemy kreować trendy, które korzystne byłyby zarówno dla reprezentantów świata medycznego, jak i pacjentów. Naszą ambicją jest to, aby szlaki polskiej medycyny przystawały do najlepszych światowych wzorców – zapowiedziała członkini Rady dr hab. n. med. Magda Wiśniewska.

Wiele autorytetów, to różnorodność opinii

Na pytanie infoDENT24.pl czy praca w gronie naukowców, reprezentujących mnogość dziedzin medycznych może być efektywna, chociażby w konstruowaniu spójnych stanowisk i jak praca ekspertów w nowym gremium będzie miała się do ich aktywności w towarzystwach naukowych - Magda Wiśniewska przyznała, że świat medycyny opisany jest 147 specjalizacjami lekarskimi i lekarsko – dentystycznymi i nie sposób wszystkich kwestii łączyć w spójne stanowiska. 

  dr hab. n. med. Magda Wiśniewska

- To oczywiste, że będziemy pracowali w podgrupach, których skład osobowy odpowiadać ma rozpatrywanym zagadnieniom. W razie potrzeby zapraszać będziemy inne kompetentne osoby. Tak się składa, że w zasadzie każdy członek Rady - jeśli nie kieruje, to jest aktywnym członkiem towarzystw naukowych. Taka koegzystencja nie tylko nie utrudni, ale wręcz ułatwi zajmowanie stanowisk opatrzonych pieczęcią wybitnych autorytetów naukowych. Mamy w Radzie kwiat medycyny, reprezentującej wszystko co najlepsze w polskiej nauce – zapewniła Wiśniewska.

Rada rzecznikiem środowiska lekarskiego

- Pomijamy bardzo często zgubny wpływ polityki i myślę, że powinniśmy jako Rada ekspertów stanąć murem za całym środowiskiem lekarskim i mówić prawdę. To jest najtrudniejsze, co w dzisiejszych czasach można przekazać. To jest obiektywna prawda, zwłaszcza z tym co się dzieje z zawodem lekarskim, w warunkach jakich my pracujemy, chodzi o stworzenie stabilnych perspektyw rozwoju – zaznaczył prof. Cezary Szczylik 

Naukowcy to także członkowie samorządu lekarzy i lekarzy dentystów

infoDENT24.pl zapytał dr hab. n. med. Macieja Sikorę, specjalistę z zakresu chirurgii szczękowo – twarzowej o to czy członkowie Rady, a więc naukowcy, zamknięci najczęściej w murach uczelni medycznych będą mieli wystarczającą motywację do uczestniczenia w staraniach zmierzających do zmiany systemu opieki zdrowotnej.

 dr hab. n. med. Maciej Sikora  otrzymuje nominację z rąk prezesa NRL Łukasza Jankowskiego

- Naszą siłą jest to, że wszyscy wyrastamy z samorządu. Powołał nas prezes NRL po to, żebyśmy wsparli go merytorycznie. Jak wiadomo NRL opiniuje no co dzień wiele projektów aktów prawnych dotyczących medycyny, lekarzy, pacjentów. Utworzenie Rady to rozsądne, posuniecie, gdyż w wielu merytorycznych kwestiach będziemy mogli służyć kompetentnym wsparciem. Przemawia za nami bogate doświadczenie praktyczne, aspekt naukowy jest ważny, ale nie jedyny. Zamiast powoływać do współpracy ad hoc mniej lub bardziej przypadkowych ekspertów, prezes będzie miał do dyspozycji silną reprezentację świata nauki. To dobry pomysł, podnoszący jakość merytoryczną tworzonych stanowisk - uważa Maciej Sikora.

- Rada ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej to inicjatywa, która wzmocni głos lekarzy i lekarzy dentystów jako partnera współpracującego na przykład z Ministerstwem Zdrowia czy NFZ. Wykorzystajmy tę szansę - dodał rozmówca infoDENT24.pl.

Skład Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej: 

prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz  
prof. dr hab. n. med. Robert Gil  
prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz  
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz 
dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski 
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski  
prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik  
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki  
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk 
dr hab. Łukasz Paluch 
prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski  
prof. dr hab. n. med. Jacek Rożniecki 
dr hab. n. med. Maciej Sikora  
prof. dr hab. n.med. Jerzy Samochowiec  
prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik  
prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa  
prof. dr hab. n.med. Tomasz Szczepański  
prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik  
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki  
dr hab. n. med. Magda Wiśniewska  
prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki