• Konkurs na realizowanie na terenie gmin: Wiślica, Secemin, Sadowie (woj. świętokrzyskie) świadczeń ogólnostomatologicznych obejmuje okres od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  • W konkursach cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej wynosi: 1,53 zł, a miesięczna liczba punktów: 7359
  • Oferty należy składać w Świętokrzyskim OW NFZ do 4 września 2023 r.

Trzy konkursy w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych 

13-23-000129/STM/07/1/07.0000.218.02/01 na obszarze gminy Wiślica

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 33 777,81 zł na okres rozliczeniowy od 1 października do 31 grudnia 2023 r.

Okres obowiązywania umowy od 1 października do 31 grudnia 2023 r.

 Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1.

13-23-000130/STM/07/1/07.0000.218.02/01 gminy Secemin

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 33 777,81 zł na okres rozliczeniowy od 1 października do 31 grudnia 2023 r.

Okres obowiązywania umowy od 1 października do 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1.

13-23-000131/STM/07/1/07.0000.218.02/01 gminy Sadowie

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 33 777,81 zł na okres rozliczeniowy od 1 października do 31 grudnia 2023 r.

Okres obowiązywania umowy od 1 października do 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1.

Warunki dla trzech konkursów: 

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej wynosi: 1,53 zł.

Umowa zawarta będzie na 0,5 etatu przeliczeniowego,

Miesięczna liczba punktów : 7359

Okres obowiązywania umowy: od 1 października  do 31 grudnia 2023 r.

Okres finansowania: od 1 października  do 31 grudnia 2023 r.

Harmonogram postępowania konkursowego

Ogłoszenie postępowania: 21 sierpnia 2023 r.

Składanie ofert: do 4 września 2023 r.

Otwarcie ofert: 6 września 2023 r. godz. 10:00,

Rozstrzygnięcie postępowania: 29 września 2023 r.