• Trwa konkurs na realizowanie usług stomatologicznych na terenie Krosna
  • Wartość zamówienia na pięć miesięcy wynosi nie więcej niż 102,6 tys. zł  

Szczegóły oferty na realizowanie świadczeń stomatologicznych  

Okres obowiązywania umowy od 21 lipca 2022 do 31 grudnia 2022 r.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 2.

Materiały informacyjne są dostępne od  6 czerwca 2022 r. w siedzibie Podkarpackiego OW NFZ, Rzeszów, Zamkowa 8 w godz. 8 - 16 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www.nfz-rzeszow.pl.

Oferty należy składać do 22 czerwca 2022 r.. od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w Podkarpackim OW NFZ, Rzeszów, ul. Zamkowa 8

Otwarcie ofert nastąpi 24 czerwca 2022 r. o godz. 09:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Podkarpackiego OW NFZ 11 lipca 2022 r.

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 102,6 tys. zł na okres rozliczeniowy od 21 lipca 2022 do 31 grudnia 2022 r. 

Kod postępowania kod postępowania:
09-22 000105/STM/07/1/07.0000.218.02/01