Jakie programy profilaktyczne oraz edukacyjno-zdrowotne, dotyczące opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą, realizowane są (lub planowane) przez resort zdrowia, zapytuje poseł Kazimierz Matuszny.

Teoretycznie dbałość o stan zdrowia dzieci i młodzieży jest ważnym elementem polityki państwa. Teoretycznie, bo w praktyce niestety tych priorytetów nie widać.

Jak podkreśla poseł w interpelacji kierowanej do ministra zdrowia, wśród zagadnień, na jakie warto zwrócić szczególną uwagę, poczesne miejsce zajmuje profilaktyka stomatologiczna, mająca na celu zapobieganie chorobom przyzębia i zębów.