Odwiedziłem Białe Miasteczko 2.0 Personel medyczny i niemedyczny zasługuje na godne płace, a Polki i Polacy na profesjonalną opiekę w ochronie zdrowia. Głosowałem za podwyżką Waszych płac, większość rządząca była przeciwna temu pomysłowi. To skandal! Popieram protest medyków.

Poseł Radosław Lubczyk aktywnie włącza się w projekty, które mają służyć poprawie standardów opieki medycznej.

Poseł, wykonujący zawód stomatologa, jako jeden z dziewięciu parlamentarzystów, reprezentujących środowisko lekarzy i lekarzy dentystów, zagłosował za poprawkami do ustawy podwyższającymi współczynniki płacy minimalnej w ochronie zdrowia zaproponowane w procedowanej w czerwcu 2021 r. ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Do przegłosowania poprawek, zwiększających współczynniki, zabrakło niewiele.

Radosław Lubczyk apelował o ponowne uruchomienie przy koszalińskim szpitalu poradni stomatologicznej dla osób niepełnosprawnych (przez długi czas placówka ta była remontowana). W lipcu 2021 r. złożył obietnicę, że może jako wolontariusz przyjmować pacjentów i wspierać stomatologów, którzy będą pracować w poradni.

Dużym echem odbił się, sygnowany m.in. przez Radosława Lubczyka opracowanie „Szpitalne Historie” określane przez autorów jak społeczny, niezależny raport z funkcjonowania Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.