Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że jeśli okres rozliczeniowy przedłużony po raz kolejny upłynął i środki wynikające z wypłaty świadczeniodawcy nie zostały rozliczone, to dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na wniosek świadczeniodawcy, może rozliczyć te środki w następnych okresach rozliczeniowych umowy.

To rozliczenie zostanie zrobione w ramach kolejnych umów dotyczących tego samego rodzaju świadczeń zawartych przez danego świadczeniodawcę, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

W tej sprawie należy złożyć wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu rozliczeniowego, którego dotyczy wniosek.

Wnioski składane są za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy,  po zalogowaniu się  należy wybrać:

Moje umowy,
Rok: 2020,
Wnioski,
Typ wniosku: Wnioski o wydłużenie okresu spłaty.