• Pacjenci często występują o objęcie ich ubezpieczeniem zdrowotnym dopiero w przypadku konieczności skorzystania ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych 
 • Osoby bez ubezpieczenia mogą liczyć na ratunek w momencie zagrożenia życia, ale w pozostałych przypadkach nie są objęci leczeniem „na NFZ"
 • Grupa posłów chce wiedzieć jakie działania zostaną podjęte przez Ministerstwo Zdrowia w celu wyjaśnienia przyczyn braku ubezpieczenia zdrowotnego u 2 mln Polaków 

Część Polaków nie dba o ubezpieczenie zdrowotne 

 2 mln osób bez ubezpieczenia zdrowotnego wynika po części z faktu, że część Polaków zabiega o uzyskanie takiego ubezpieczenia w momencie gdy muszą skorzystać z leczenia w ramach NFZ. W większości przypadków są to osoby wstępujące w prawa ubezpieczonego jako członkowie rodziny osób ubezpieczonych. Pacjenci tacy często występują o objęcie ich ubezpieczeniem dopiero w przypadku konieczności skorzystania ze świadczeń. Szacuje się, że takich osób jest 7,7 mln. Zaledwie 16,8 tys. Polaków ubezpieczyło się dobrowolnie.

Problem tkwi w tym, że osoby bez ubezpieczenia mogą liczyć na ratunek w momencie zagrożenia życia, w pozostałych przypadkach nie są objęci leczeniem „na NFZ”.

Trudno ustalić dlaczego 2 mln Polaków nie ma ubezpieczenia zdrowotnego 

Grupa posłów: Monika Falej, Anita Kucharska-Dziedzic, Paweł Krutul, Maciej Kopiec, Robert Obaz - pyta ministra zdrowia:

 • Jakie działania zostaną podjęte w celu wyjaśnienia przyczyn braku ubezpieczenia zdrowotnego u 2 mln Polaków?
 • Czy nastąpią zmiany w wysokości lub zwolnienie ze składek zdrowotnych grupy obywateli o niskim statusie materialnym?
 • Czy Ministerstwo Zdrowia posiada informacje co do liczby Polaków objętych opieką zdrowotną na terenie UE?
 • Jak wygląda praktyczna strona leczenia pacjenta bez ubezpieczenia zdrowotnego:
  - wobec konieczności ratowania życia,
  - wobec zdiagnozowania choroby nowotworowej wymagającej pobytu w szpitalu wraz z niezbędnymi zabiegami?
 • Czy w skali kraju prowadzone są postępowania komornicze i inne mające na celu odzyskania kosztów leczenia pacjentów bez ubezpieczenia?
 • Jakie koszty związane z leczeniem pacjentów bez ubezpieczenia zostały poniesione np. w 2021 r.?