Komisja rekrutacyjna pod przewodnictwem Katarzyny Emerich, skierowała 25 przedszkola do edukacji bezpośredniej (szkolenia dla nauczycieli, dzieci i rodziców realizowane przez edukatorów, wyposażenie dzieci w szczoteczki i pasty do zębów, rozprowadzenie filmu edukacyjnego) oraz 33 przedszkola do edukacji pośredniej (m.in. wsparcie rodziców/opiekunów dzieci za pośrednictwem materiałów edukacyjnych i promocyjnych, rozpowszechnienie ulotek, maskotek, pakietów edukacyjnych).

Edukacją bezpośrednią zostanie objętych zostanie 12 przedszkoli z obszarów wiejskich oraz 13 z obszarów miejskich. Edukacja pośrednia obejmie 21 placówek ze wsi oraz 12 z miast.

Najwięcej punktów na liście rankingowej uzyskało Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień" z Gdańska.

Głównym celem projektu „Dzieciństwo bez próchnicy" jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

„Dzieciństwo bez próchnicy" to skrócona nazwa projektu - „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców".