Cena oczekiwana dotyczy postępowań w rodzaju leczenie stomatologiczne ogłoszonych 14 sierpnia 2014 r. Chodzi o umowy zawierane na okres od 1 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresach:

07.0000.220.02 świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

obszar planowania/kontraktowania(województwo, powiat, gmina, dzielnica, grupa powiatów, grupa gmin, grupa dzielnic, inne

planowana cena jednostki rozliczeniowej w zł

 

kod jednostki administracyjnej

nazwa jednostki administracyjnej

 
 
 
 

2205

powiat Kartuski

1,15

 

 

07.0000.218.02 świadczenia ogólnostomatologiczne

obszar planowania/kontraktowania(województwo, powiat, gmina, dzielnica, grupa powiatów, grupa gmin, grupa dzielnic, inne

planowana cena jednostki rozliczeniowej w zł

 

kod jednostki administracyjnej

nazwa jednostki administracyjnej

 
 
 
 

2201092

Gmina Trzebielino

1,00

 

Pomorski OW NFZ przypomina także, że w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne, obowiązujących na obszarze województwa pomorskiego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., kalkulacyjna wysokość etatu przeliczeniowego wynosi 12 000 punktów miesięcznie (w odniesieniu do jednego lekarza udzielającego świadczeń w podstawowym wymiarze czasu pracy).
Chodzi o:
- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
- świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS.