Chodzi o realizowanie od 1 maja 2015 r. świadczeń ogólnostomatologicznych na terenie gminy Szemud. Planowana cena jednostki rozliczeniowej wynosi 0,88 zł.

Dyrektor Pomorskiego OW NFZ przypomniał, że w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne, obowiązujących na obszarze województwa pomorskiego w 2015 r. kalkulacyjna wysokość etatu przeliczeniowego wynosi 12 000 punktów miesięcznie - w odniesieniu do jednego lekarza udzielającego świadczeń w podstawowym wymiarze czasu pracy.

Czytaj także: Pomorski OW NFZ: kalkulacyjna wysokość etatu przeliczeniowego na 2015 r. 

Stawka ta dotyczy:
- świadczenia ogólnostomatologicznego;
- świadczenia ogólnostomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia;
- świadczenia stomatologicznego dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS.