Kalkulacyjna wysokość etatu przeliczeniowego wynosi 12 000 punktów miesięcznie - w przypadku jednego lekarza, udzielającego świadczeń w wymiarze czasu pracy opisanym w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 55/2010/DSOZ prezesa NFZ z 14.09.2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
- świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS.